Điểm chuẩn vào Đại học Ngoại thương 2017 cao nhất là bao nhiêu?

31/07/2017 07:28 Linh Hương
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2017.

Theo đó, mức điểm cao nhất là 28,25 với tổ hợp A00, mã ngành NTH01 (Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật). 

Năm nay, Đại học Ngoại thương cũng sử dụng tới 3 tiêu chí phụ, gồm: Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn đến 0,25 (đã cộng điểm khu vực, ưu tiên đối tượng), điểm môn Toán và thứ tự nguyện vọng.

Điểm chuẩn của cơ sở Hà Nội:

Đối với cơ sở tại Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh:

Linh Hương