Giáo viên bằng trung cấp có được hướng dẫn cử nhân đại học, cao đẳng tập sự?

07/10/2020 09:21 BÙI NAM
GDVN- Có rất nhiều bạn đọc thắc mắc về chế độ tập sự của giáo viên, giáo viên nào sẽ được cử để hướng dẫn giáo viên tập sự?

Hiện nay, khi một giáo viên mới nhận công tác, thì thủ trưởng các cơ sở giáo dục (hiệu trưởng) sẽ ra quyết định tiếp nhận viên chức tập sự được hưởng chế độ của giáo viên tập sự trong thời gian quy định từ 9 -12 tháng và trong thời gian tập sự sẽ được cử một giáo viên làm nhiệm vụ hướng dẫn tập sự.

Có rất nhiều bạn đọc thắc mắc về chế độ tập sự của giáo viên, giáo viên nào sẽ được cử để hướng dẫn giáo viên tập sự? Chế độ của giáo viên tập sự và giáo viên hướng dẫn tập sự như thế nào?

Trong phạm vi bài viết, tác giả xin được làm rõ thêm một số vấn đề trên.

Mỗi giáo viên phải trải qua thời gian tập sự

Hiện nay, mỗi giáo viên khi nhận nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục phải trải qua quá trình tập sự đối với giáo viên mầm non, tiểu học là 6 tháng, giáo viên trung học cơ sở là 9 tháng, giáo viên trung học phổ thông là 12 tháng.

Hiện nay, tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực từ ngày 29/9/2020, thời gian tập sự của viên chức (giáo viên) có thay đổi. Cụ thể, ở Điều 21. Chế độ tập sự quy định về thời gian tập sự mới đối với viên chức như sau:

Đối với viên chức tuyển dụng vào hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đại học là 12 tháng (giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông); hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ cao đẳng là 9 tháng (giáo viên mầm non).

Bên cạnh đó tại điều trên cũng quy định, giáo viên không phải tập sự khi làm việc và đóng bảo hiểm xã hội bặt buộc theo đúng ngành nghề, vị trí có thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự theo hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại nội dung trên.

Viên chức tập sự hoặc được miễn tập sự, trước khi được bổ nhiệm vào hạng, ngạch chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các loại chứng chỉ theo từng hạng, ngạch chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Giáo viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có được hướng dẫn tập sự giáo viên tốt nghiệp đại học? (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Giáo viên có bằng trung cấp, cao đẳng có được hướng dẫn giáo viên tập sự có bằng đại học?

Đây cũng là thắc mắc của nhiều giáo viên giảng dạy ở các cấp học, bậc học.

Có nhiều giáo viên giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn có tay nghề vững vàng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trong khi giáo viên mới ra trường có bằng tốt nghiệp đại học nên không được phân công hướng dẫn tập sự với lý do có bằng cấp thấp hơn.

Liệu giáo viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp có được phân công hướng dẫn giáo viên tốt nghiệp đại học và được hưởng phụ cấp trách nhiệm của người hướng dẫn tập sự không?

Người viết xin làm rõ về vấn đề nhiều giáo viên quan tâm này.

Trước hết xin được khẳng định rằng hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện tại thì giáo viên dù có bằng tốt nghiệp thấp hơn (trung cấp, cao đẳng) vẫn được cử hướng dẫn giáo viên tốt nghiệp có bằng cấp cao hơn (đại học hoặc cao hơn).

Hiện nay, quy định về về hướng dẫn tập sự viên chức tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019) và Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì chế độ hướng dẫn tập sự viên chức được quy định như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự, quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự.

Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không có điều kiện để cử viên chức hướng dẫn người tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, quyết định.

Tại nội dung trên có quy định viên chức được cử hướng dẫn tập sự giáo viên phải có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, nhiều hiệu trưởng và cơ sở giáo dục nhầm lẫn nên hiểu phải cử giáo viên hướng dẫn tập sự phải có bằng cấp cao hơn để hướng dẫn giáo viên tập sự, đây là sự hiểu nhầm.

Xin được lưu ý, hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hạng chức danh nghề nghiệp theo các thông tư 20, 21, 22, 23/2015/TTLT- BNV- BGDĐT.

Theo đó, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được hưởng theo các hạng chức danh nghề nghiệp các hạng IV đến hạng I.

Giật mình với lương giáo viên tập sự!
Giật mình với lương giáo viên tập sự!

Tuy nhiên, giáo viên mới ra trường ở các hạng theo quy định hiện nay thì được xếp lương tập sự giáo viên tập sự mầm non, tiểu học có hệ số lương 1,86; giáo viên trung học cơ sở hệ số lương tập sự 2,1; giáo viên trung học phổ thông có hệ số lương 2,34 tương ứng với hệ số lương thấp nhất trong bảng hệ số lương chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Nên ví dụ một giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm môn Ngữ văn, khi được ra trường được phân công giảng dạy ở bậc trung học cơ sở và được xếp lương có hệ số 2,1 (được nhận 85% trong thời gian tập sự) tương ứng với giáo viên trung học cơ sở hạng III, như vậy hiệu trưởng hoàn toàn có thể phân công giáo viên hạng III khác (tương ứng với tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hiện nay) được hướng dẫn tập sự giáo viên tốt nghiệp đại học trên.

Tương tự như vậy đối với các cấp học khác như giáo viên tốt nghiệp đại học về giảng dạy tại trường tiểu học, thì giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp vẫn có thể được phân công hướng dẫn tập sự giáo viên mới ra trường, dù có bằng tốt nghiệp thấp hơn.

Tuy nhiên, hiện nay theo Luật Giáo dục mới 2019 thì từ ngày 01/7/2020 chuẩn trình độ giáo viên đã thay đổi, chỉ còn giáo viên mầm non là có trình độ đào tạo là cao đẳng, còn giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông đều phải tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, nên trong thời gian tới việc quy định giáo viên tập sự phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.

Cụ thể, tại mục 2 điều 22 của Nghị định 115/2020/NĐCP về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tiếp tực quy định về việc cử giáo viên hướng dẫn tập sự có quy định trong thời gian cử giáo viên hướng dẫn tập sự như sau: “Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự”.

Nên trong thời gian tới với quy định mới, việc phân công giáo viên hướng dẫn tập sự cho giáo viên mầm non ít nhất phải có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học đến trung học phổ thông ít nhất tốt nghiệp đại học sư phạm.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên hướng dẫn tập sự

Giáo viên tập sự trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương hiện hưởng và các quyền lợi khác theo quy định.

Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Ví dụ một giáo viên trung học phổ thông hướng dẫn tập sự giáo viên mới 12 tháng thì hiện nay được hưởng phụ cấp trách nhiệm giáo viên tập sự với số tiền tương ứng như sau: 0,3 x 1,490,000 x 12 tháng tương ứng 5,364 triệu đồng.

Trên đây là một số thông tin về giáo viên tập sự, hướng dẫn tập sự mà một số bạn đọc quan tâm. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

BÙI NAM