Giáo viên mới tập sự xong đủ văn bằng chứng chỉ, có được xếp hạng II không?

08/03/2021 10:18 LÊ MINH
GDVN- Dù bạn đủ “tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng” nhưng các tiêu chí về “nhiệm vụ”; “tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ” thì không đáp ứng được.

Ngay sau khi Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì nhiều thầy cô giáo đã gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hỏi về việc bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và cách xếp lương của mình.

Bạn Nguyễn Văn T. có có địa chỉ email: nguyenvinht…2019@gmail.com viết thư gửi cho Tòa soạn và nhờ giải đáp những thắc mắc của mình như sau: “Tôi đang là giáo viên dạy cấp tiểu học. Hiện nay, tôi đang là giáo viên tiểu học hạng II và mới được tuyển dụng vào tháng 2 năm 2020.

Tôi đã hoàn thành tập sự và có chứng chỉ Tin học, tiếng Anh, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Vì vậy, sau ngày 20/03/2021 thì Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tôi có được xếp vào hạng II giáo viên tiểu học hay không?

Có nhận lương mới vào tháng 4 hay không, hay phải chờ truy lĩnh lại? Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Vấn đề bạn hỏi, người viết cung cấp các quy định liên quan cho bạn như sau:

Thư của bạn cho biết là mình mới được tuyển dụng từ tháng 02/2020, tính đến nay mới sang tháng thứ 13 và thông thường thì thời gian tập sự của giáo viên hiện nay là 1 năm.

Như vậy, tháng 02/2021 thì bạn mới xong tập sự và mới được đơn vị là hồ sơ để cấp trên bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Theo Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, việc xếp lương đối với giáo viên tiểu học được tính theo 3 hạng, đó là hạng II, III và IV.

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Như vậy, việc bạn được bổ nhiệm ở chức danh nghề nghiệp là giáo viên tiểu học học II là đúng với hướng dẫn của Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Tuy nhiên, ngày 02/2/2021, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV cũng hết hiệu lực.

Theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì giáo viên tiểu học có 3 hạng, đó là: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28; Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02
Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

Tại điều 4, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 có các tiêu chí như sau:

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên;

b) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên;

c) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học;

d) Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

c) Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách;

Cách xếp hạng và chuyển, xếp lương giáo viên tiểu học công lập theo Thông tư 02
Cách xếp hạng và chuyển, xếp lương giáo viên tiểu học công lập theo Thông tư 02

d) Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

đ) Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên;

e) Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện được các chuyên đề dạy học;

g) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

h) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng”.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì chắc chắn bạn sẽ được bổ nhiệm là giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Bởi, cho dù bạn đủ về “tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng” nhưng các tiêu chí về “nhiệm vụ”; “tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ” thì bạn sẽ khó đáp ứng được, nhất là tiêu chí: “phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự)”.

Vì thế, khi Thông tư 02/2021/TT/BGDĐT có hiệu lực vào ngày 20/3 tới đây thì bạn vẫn nhận mức lương như hiện nay (bậc 1, hệ số 2,34).

Cảm ơn bạn đã có câu hỏi gửi đến Tòa soạn.

LÊ MINH