Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu 3 tuần không đứng lớp

18/09/2019 06:44 Phương Linh
(GDVN) - Theo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu không đứng lớp dạy 3 tuần.

Ngày 16/9/2019, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo số 3274/TB-GDĐT-Ttr, về trả lời kết quả giải quyết đơn tố cáo đối với ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3.

Căn cứ theo thông báo này, tại nội dung số 8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo đã không đứng lớp dạy Vật lý ở lớp 12A1 trong vòng 3 tuần (6/5 đến 24/5/2019).

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: H.L)

Qua kiểm tra của Sở, nhà trường có xây dựng kế hoạch giảng dạy của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 của bộ môn Vật lý.

Có thực hiện việc theo dõi ngày giờ công của giáo viên, có thực hiện việc ghi chép “Sổ ghi đầu bài” của lớp 12A1.

Kiểm tra sổ ghi đầu bài của lớp này trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 23/5/2019, có 3 tiết Vật lý vào các ngày 7/5, 10/5 và 14/5/2019.

Có sai phạm trong quản lý, Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu bị kỷ luật

Kiểm tra bảng theo dõi ngày giờ công của giáo viên vào các tuần 38,39 và 40 có ghi môn Vật lý ở lớp 12A1vào các ngày 7,10,14 và 21/5/2019 là do thầy Trường dạy thay thầy Đảo 4 tiết.

Từ tuần 38 đến tuần 40 ở lớp 12A1 môn Vật lý có 6 tiết gồm các ngày 7,10,14 và 17/5/2019, lớp không để giáo viên chủ nhiệm kiểm dò, thông tin học sinh, ngày 21/5 không được thể hiện trên sổ ghi đầu bài, ngày 24/5/2019 là ngày tổng kết năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc ghi chép sổ đầu bài của lớp 12A1 là chưa đầy đủ, cụ thể là vào tuần thứ 40, ngày 21/5/2019, thầy Trường có dạy môn Vật lý thay thế thầy Đảo nhưng không được thể hiện qua sổ ghi đầu bài, mà qua bảng theo dõi ngày giờ công của giáo viên.

Hiệu trưởng không thực hiện 5 tiết nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGD ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Phương Linh