Học phí bậc trung học phổ thông, mầm non ở Hà Nội có thể tăng thêm 45.000 đồng

09/05/2018 10:42 Thùy Linh
(GDVN) - Tại Hà Nội, năm học 2018-2019, học sinh mầm non, trung học công lập... ở thành thị có thể đóng học phí 155.000 đồng, tăng 45.000 đồng so với năm trước.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, năm học 2018-2019. 

Mức thu học phí dự kiến năm học 2018-2019, áp dụng với học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ở thành thị (phường, thị trấn) là 155.000 đồng, tăng 45.000 đồng so với năm học trước.

Học sinh vùng nông thôn mức thu là 75.000 đồng (tăng 20.000 đồng) và miền núi là 19.000 đồng (tăng 5.000 đồng).

Theo lộ trình, học phí hàng năm chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của Hà Nội được điều chỉnh tăng dần.

Đến năm học 2020 -2021, mức thu học phí của Hà Nội sẽ bằng mức cao nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 86 (năm 2015) đối với vùng thành thị là 300.000 đồng và nông thôn là 120.000 đồng.

Học phí các xã miền núi của thành phố bằng 50% mức cao nhất trong khung, là 30.000 đồng.

Dự thảo đưa ra mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019

Theo dự thảo, số tăng thu học phí được dùng để cải cách tiền lương và chi cho sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Thùy Linh