Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm chuẩn dự kiến

15/08/2016 10:19 Thùy Linh
(GDVN) - Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố điểm trúng tuyển dự kiến đào tạo kỹ sư dân sự năm 2016.

Theo đó, điểm trúng tuyển dự kiến cao nhất là 23,5 ngành Công nghệ Thông tin khối A và A1. Đây cũng là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất trường năm 2015 với 23,5 điểm khối A và 22,5 khối A1.

Ngành Kỹ thuật Phần mềm có điểm trúng tuyển dự kiến 22,5 khối A và A1. Năm ngoái, mức này là 22,5 khối A và 21,75 khối A1.

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính có điểm trúng dự kiến 21 với khối A và 21,25 điểm khối A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 là 20,75 khối A và 19,75 khối A1.

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có điểm trúng tuyển dự kiến 21,25 khối A và A1 (năm ngoái là 21,5 khối A và 19,25 khối A1).

Ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển dự kiến 19,25 khối A và 21 điểm khối A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 của ngành này là 20,25 khối A và 18,25 khối A1.

Điểm trúng tuyển năm 2016 dự kiến các ngành đào tạo kỹ sư dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử có điểm trúng tuyển dự kiến 20 khối A và A1, năm ngoái là 20,5 khối A và 18,75 khối A1.

Ngành Hệ thống Thông tin dự kiến điểm trúng tuyển 19,75 khối A và 20 khối A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 của ngành này là 19,75 khối A và 18 khối A1.

Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm trúng tuyển dự kiến 19,75 khối A và 19,5 điểm khối A1 (năm ngoái là 20 khối A và 19,25 khối A1).

Ngành Kỹ thuật Cơ khí có điểm trúng tuyển dự kiến 18,5 khối A và A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 là 19,25 khối A và 16,75 khối A1.

Ngành Kỹ thuật xây dựng có điểm trúng tuyển dự kiến 17,5 với khối A và 18,5 khối A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 là 18,5 khối A và 15 khối A1.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có điểm trúng tuyển dự kiến 16 khối A và 15 khối D7. Điểm trúng tuyển năm 2015 là 17,5 khối A và 15 khối D7.

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông dự kiến điểm trúng tuyển 16 với khối A và A1. Điểm trúng tuyển năm 2015 là 17,5 khối A và 20,5 khối A1.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có điểm trúng tuyển dự kiến 16 khối A và 17 đối với khối A1.

Năm 2016, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 3.190 chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự và 13 ngành đào tạo kỹ sư dân sự. Trong đó, các ngành đào tạo kỹ sư dân sự tuyển sinh 1850 chỉ tiêu.

Thùy Linh