Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

15/05/2019 06:40 NGỌC PHÁP- TẤN NGỌC
(GDVN) - Ngày 14/5, Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố đã diễn ra.

Ngày 14/5, Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố đã diễn ra.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Lê Hải An chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu, các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, cơ quan có liên quan, các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp, tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh họp hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt những việc đã thực hiện trong thời gian qua và những việc cần tiếp tục triển khai, chỉ đạo trong thời gian tới đối với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh đã nhấn mạnh một số nội dung Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia cấp tỉnh cần tập trung thực hiện như:

Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia cấp tỉnh phân công rõ người, rõ trách nhiệm, cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi tại địa phương; huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng, có trách nhiệm cao tham gia công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo; xây dựng và triển khai phương án để giải quyết các tình huống bất thường có thể xảy ra đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời tư vấn, giải đáp các băn khoăn, giúp giáo viên, học sinh, phụ huynh nắm bắt thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.                             

NGỌC PHÁP- TẤN NGỌC