Hôm nay, thí sinh cả nước nộp hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

01/04/2019 09:05 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/4/2019 đến 20/4/2019. Các thông tin kê khai phải chính xác

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/4/2019 đến 20/4/2019.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai chính xác thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn để ghi thông tin vào mục đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống Quản lý thi.

Theo quy định, sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống Quản lý thi (ảnh nguồn: TTXVN).

Tài khoản này được dùng để đăng nhập vào hệ thống Quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp.

Để bảo mật thông tin, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu, đồng thời bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. 

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp đầy đủ, đúng thông tin;

Rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo độ chính xác các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); 

Xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Trinh Phúc