Kết luận của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về Đại học Hoa Sen

03/06/2016 07:41 Nhật Linh
(GDVN) - Văn phòng Thành ủy TP.Hồ Chí Minh công bố kết luận của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng về buổi làm việc liên quan đến Đại học Hoa Sen.

Liên quan đến sự việc của trường Đại học Hoa Sen, ngày 25/5 vừa qua, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc để giải quyết các kiến nghị của Trường Đại học Hoa Sen.

Cuộc gặp có đại diện của lãnh đạo Thành Ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ GD&DT, lãnh đạo Sở Tư Pháp, Sở GD&ĐT, Đại diện trường Đại học Hoa Sen và các cổ đông.

Kết luận của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về mô hình Đại học Hoa Sen (Ảnh: hoasen.edu.vn)

Trong văn bản số 176-TB/VPTƯ do Phó chánh văn phòng Thành Ủy, ông Tăng Phước Lộc ký có nêu rõ kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng như sau: 

Thứ nhất, lãnh đạo Thành phố đánh giá cao những đóng góp của trường Đại học Hoa Sen vào sự nghiệp giáo dục của TP.Hồ Chí Minh, nhất là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 10 năm qua.

Thứ hai, Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh luôn ủng hộ, đồng tình với Đại học Hoa Sen về định hướng hoạt động theo loại hình trường Đại học không vì lợi nhuận.

Việc quyết định trường hoạt động theo loại hình trường đại học tư thục không vì lợi nhuận hay không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Đại học Hoa Sen theo đúng quy định của pháp luật. 

Thứ ba, để được công nhận là trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị Đại học Hoa Sen thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ GD&ĐT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

Thứ tư, Giao Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ Đại học Hoa Sen thực hiện việc tổ chức, quản lý hoạt động của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật; trên cơ sở bản án phúc thẩm của Toàn án nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, tham mưu UBND Thành phố xem xét việc công nhận Hội đồng quản trị Đại học Hoa Sen được bầu bổ sung ngày 2/8/2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ năm, Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể của trường Đại học Hoa Sen quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường việc tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành nhằm giữ đoàn kết, ổn định tình hình và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của trường.

Nhật Linh