Kiến nghị của ba Hiệp hội về Cơ cấu hệ thống giáo dục và cơ chế phân luồng

07/11/2015 07:46 Xuân Trung
(GDVN) - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người vừa có bản kiến nghị gửi Phó Thủ tướng.

Cụ thể, trong bản kiến của của ba hiệp hội gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế phân luồng học sinh, sinh viên có nêu:

Cả ba hiệp hội đều thống nhất cho rằng để chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thật sự hữu ích thì Bộ GD&ĐT không chỉ phải tham khảo nghiêm túc các kinh nghiệm của Việt Nam thuộc các thời kỳ trước đây cũng như những kinh nghiệm của Thế giới, mà trước hết phải bám sát cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được tái cấu trúc (cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết TƯ 29).  

Cơ cấu hệ thống giáo dục theo Luật giáo dục 2005.

Cả ba hiệp hội cho rằng, có một thực tế là cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay hoàn toàn không đáp ứng được hàng loạt các định hướng quan trọng trong Nghị quyết TƯ 29 như: xây dựng một hệ thống giáo dục mở, thực hiện phân luồng triệt để học sinh sau trung học cơ sở, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, bảo đảm hội nhập quốc tế về khung trình độ,…

Do đó, cả ba hiệp hội nhất trí kiến nghị Thủ tướng chỉ ký ban hành “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” sau khi cơ cấu mới của Hệ thống giáo dục quốc dân được phê chuẩn. 

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam theo Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.

Việc sớm ban hành “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” trong khi cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa được chỉnh sửa như kế hoạch của Bộ GD&ĐT là một động tác nửa vời, không mang tính “đổi mới cơ bản và toàn diện” và sẽ gây nhiều tổn thất tiền của của Nhà nước và người dân.

Ba hiệp hội cho rằng, sơ đồ phân luồng mà ba hiệp hội đã thống nhất sẽ giúp Giáo dục Việt Nam sớm khắc phục những hạn chế cố hữu trong nhiều năm qua như không có tính “mở”, không tạo đươc sự phân luồng người học, không liên thông giữa các trình độ, các chương trình mang nặng tính “hàn lâm” dẫn tới tình trạng cơ cấu nhân lực bị méo mó, không đồng bộ, khó hội nhập quốc tế, tình trạng “thừa thày thiếu thợ”, tình trạng quá tải trong các kỳ tuyển sinh đại học,…

Sơ đồ phân luồng học sinh, sinh viên Việt Nam từ sau 2015. 

Trước đó, sau khi nhận được dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (trong chương trình giáo dục phổ thông mới) mà Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội, ba hiệp hội đã tổ chức cho các thành viên đóng góp ý kiến và ngày 25/10/2015.

Cả ba hiệp hội đã phối hợp tổ chức cuộc tọa đàm tại trường Phổ thông Dân lập Đông Đô để thống nhất các ý kiến đóng góp. Sau tọa đàm, bản tổng hợp các ý kiến đóng góp đã gửi tới Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Xuân Trung