Lạng Sơn có bao nhiêu điểm 0 trong kỳ thi quốc gia?

16/07/2019 11:34 Trinh Phúc
(GDVN) - Thực tế, tỉnh Lạng Sơn chỉ có 3 thí sinh bị điểm 0 môn ngữ Văn chứ không phải có đến 116 điểm 0 như thông tin một số báo nêu.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Quốc Tuấn thì tỉnh chỉ có 3 trường hợp bị điểm 0, đều thuộc môn ngữ văn.

Qua phổ điểm các môn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019  của tỉnh Lạng Sơn (trước phúc khảo) cho thấy có 11 trường hợp đạt điểm 10 ở môn Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 có 7.491 thí sinh đỗ tốt nghiệp/8.292 thí sinh dự thi; đạt 90,34% (giảm 7,34% so với năm 2018).

Có 25.219 bài thi bằng và trên 5 điểm, tương đương 51,1% (tăng 5,75% so với năm 2018).

Như vậy, thông tin nêu tỉnh Lạng Sơn là địa phương có nhiều thí sinh bị điểm 0 nhất với 116 điểm 0 ở các môn thi là không chính xác.

Trinh Phúc