Một trường học ở Krông Pắk vi phạm, dạy thêm thu tiền của gần 1.000 học sinh

21/02/2019 06:30 Phương Linh
(GDVN) - Trường trung học cơ sở 719, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa bị phát hiện dạy thêm cho gần 1.000 học sinh, 100% số học sinh của trường.

Ngày 20/2/2019, nói chuyện với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Xuân Vinh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận thông tin nói trên.

Theo đó, từ đơn phản ánh của giáo viên nhà trường, đề nghị Hiệu trưởng cần chi trả lại số tiền, số tiết mà mình đã dạy thêm ở trường trong năm học 2017 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, và cho kết quả là các phản ánh này chính xác.

Người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk nói thêm, qua kiểm tra, huyện phát hiện có gần 1.000 học sinh của trường đi học thêm, chiếm 100% sĩ số học sinh của trường.

Trường trung học cơ sở 719, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk (ảnh: Tùng Vi, Quỳnh Hương))

Việc học thêm này được nhà trường được tổ chức dưới hình thức phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng cho học sinh giỏi, nhưng lại có thu tiền.

Dù nhà trường có giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm do huyện cấp, nhưng việc làm này của trường đã vi phạm vào các quy định về dạy thêm học thêm, do Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh quy định.

Đó là việc dạy thêm học thêm phải dựa trên tinh thần tự nguyện, có nhu cầu, không được ép buộc, được gia đình đồng ý, không được dạy học sinh chính khóa.

Khi đoàn kiểm tra của huyện đi xuống kiểm tra, trường đầy đủ các giấy tờ cần thiết để được cấp phép dạy thêm học thêm, nhưng thực tế, trường lại làm hoàn toàn sai quy định.

Ngoài ra, trong 4 tháng của năm 2018, trường thu được hơn 410 triệu đồng từ tiền dạy thêm học thêm, nhưng lại chỉ chi trả cho giáo viên trực tiếp đứng lớp 175 triệu đồng, là không đúng theo quy định (phải chi 80% dành cho giáo viên giảng dạy).

Ông Phạm Xuân Vinh nhấn mạnh: Trước mắt, sau khi có kết luận sai phạm, Trường trung học cơ sở 719 sẽ bị thu hồi giấy phép dạy thêm học thêm, hạn chót đến ngày 28/2 sắp tới, lãnh đạo nhà trường phải có báo cáo phương án khắc phục sai phạm.

Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ có tham mưu với lãnh đạo huyện Krông Pắk thành lập đoàn kiểm tra liên ngành một lần nữa, rồi cuối cùng mới có tham mưu lãnh đạo huyện các biện pháp xử lý cho sai phạm của nhà trường.

Trước những giải thích của Hiệu trưởng nhà trường, khi cho rằng do giáo viên của trường thừa thiếu cục bộ ở các môn, dẫn đến việc sẽ có giáo viên dạy thiếu tiết, có giáo viên dạy dư tiết, nên nhà trường mới tổ chức cho các giáo viên bị thiếu tiết (vì dư giáo viên) phụ đạo thêm, rồi lấy một phần nguồn tiền này để chi trả cho các giáo viên bộ môn khác phải tăng tiết trong dạy chính khóa.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk – ông Phạm Xuân Vinh khẳng định: Đây là sự giải thích ngụy biện của Hiệu trưởng, vì giữa dạy chính khóa và dạy thêm học thêm hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì đến nhau cả.

Nếu trong dạy chính khóa, giáo viên bị thiếu tiết nghĩa vụ, thì phân cho giáo viên làm kiêm thêm các nhiệm vụ khác, chứ không thể nào làm theo cách như nhà trường đã làm.

Phương Linh