Muốn mở trường đại học tư phải có tối thiểu 1.000 tỷ đồng

28/04/2017 07:05 Thùy Linh
(GDVN) - Theo quy định mới, muốn thành lập trường tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong đó quy định rõ điều kiện hoạt động của tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non tới đại học cũng như tổ chức kiểm định giáo dục.

Theo đó, quy định về điều kiện thành lập trường đại học có nhiều điểm mới so với quy định tại Nghị đinh số 63 ban hành năm 2013. 

Cụ thể, về điều kiện vốn đầu tư, quy định mới yêu cầu các trường công lập phải có dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch.

Còn đối với trường tư thục phải có đầu tư với mức tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường).

Vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Muốn mở trường đại học tư phải có tối thiểu 1.000 tỷ đồng (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng.

Trong khi theo quy định trước đó, trường tư thục chỉ cần có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường) và không có quy định về giá trị đầu tư ở thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường.

Quy định mới cũng nêu rõ, đối với trường đại học công lập, khi thành lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

Đối với trường đại học tư thục, khuyến khích thành lập trường hoạt động không vì lợi nhuận.

Tối thiểu 250 tỷ mới được lập phân hiệu đại học

Nghị định mới cũng quy định về điều kiện thành lập phân hiệu trường đại học (cả công lập và tư thục).

Theo đó, phân hiệu các trường đại học côgn lập phải có dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch.

Một số vấn đề nổi cộm trong quản lý giáo dục

Đối với phân hiệu của trường tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu).

Vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Và tính đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập phân hiêu trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 150 tỷ đồng.

Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ 21/4/2017. Những đề án thành lập trường đại học đã có chủ trương thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực, còn thời hạn cho phép thì không áp dụng quy định về mức vốn tối thiểu theo quy định mới.

Thùy Linh