Nan giải việc ghi học bạ, vào sổ theo dõi các môn tích hợp mới

13/10/2021 06:51 Cao Nguyên
GDVN- Giáo viên nào sẽ vào điểm ở Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, Học bạ cho 2 môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí là bài toán nan giải.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục triển khai giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho bậc trung học cơ sở. Ở bậc học này xuất hiện 2 môn học mới là Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí.

Việc dạy 2 môn “tích hợp” này đang khiến các nhà trường gặp lúng túng trong bố trí nhân sự, sắp xếp thời khóa biểu… Đặc biệt, sau khi kết thúc học kì 1 và năm học, không biết giáo viên nào sẽ chịu trách nhiệm ghi hồ sơ học sinh vì 2, 3 thầy cùng dạy 1 môn.

Quy định ghi hồ sơ học sinh thế nào?

Sau khi kết thúc học kì 1 và kết thúc năm học, giáo viên bộ môn phải hoàn thành hồ sơ học sinh theo quy định. Cụ thể, giáo viên phải vào điểm ở Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ, sau đó kí xác nhận và cuối cùng hiệu trưởng kí tên, đóng dấu.

Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Theo đó, mục hướng dẫn sử dụng học bạ cho giáo viên bộ môn (bậc trung học cơ sở) quy định như sau (trích):

“Giáo viên môn học ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh”.

Ảnh minh họa: Vtv.vn

Còn mục hướng dẫn sử dụng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (bậc trung học cơ sở) quy định (trích):

“Giáo viên môn học trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) đầy đủ các thông tin cần thiết của môn học do giáo viên phụ trách, khớp với các thông tin trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học.

Trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học thì các giáo viên môn học cùng kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học”.

Rắc rối ghi hồ sơ 2 môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí

Chiếu theo phụ lục Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn sử dụng Học bạ, Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, cá nhân người viết nhận thấy các nhà trường sẽ gặp rắc rối khi ghi hồ sơ 2 môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí.

Thứ nhất, trong Học bạ chỉ có 1 cột điểm học kì 1; 1 cột điểm học kì 2; 1 cột điểm cả năm thì giáo viên nào sẽ chịu trách nhiệm vào điểm chính? Nếu chỉ 1 giáo viên vào điểm là không đúng với quy định ghi Học bạ:

“Giáo viên môn học ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh”.

Hơn nữa, ở học bạ còn có 1 cột yêu cầu giáo viên bộ môn “nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học”. Vậy thì 1 giáo viên ghi nhận xét hay 3 giáo viên nhận xét?

Nếu chỉ 1 giáo viên nhận xét là trái với quy định Thông tư 22, còn 3 giáo viên nhận xét thì vừa chồng chéo, vừa không có chỗ để ghi. Chưa kể, giáo viên dạy 1 phân môn thì làm sao có thể nhận xét cho 1, 2 phân môn khác?

Thứ trưởng Độ: Bài toán đặt ra với môn tích hợp là sắp xếp thời khoá biểu
Thứ trưởng Độ: Bài toán đặt ra với môn tích hợp là sắp xếp thời khoá biểu

Thứ hai, trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số) chỉ có 1 cột điểm trung bình môn học kì 1; 1 cột điểm trung bình môn học kì 2; 1 cột điểm trung bình môn cả năm, thì giáo viên nào sẽ chịu trách nhiệm ghi điểm và nhận xét?

Nhà trường có thể phân công 1 giáo viên vào điểm nhưng ai sẽ ghi nhận xét (giống như phần ghi nhận xét ở Học bạ)? Chẳng hạn, 1 giáo viên vào điểm sai thì 1, 2 giáo viên khác phải cùng nhau sửa chữa, kí tên xác nhận – sao quá rắc rối.

Thứ ba, giả sử kết thúc năm học, học sinh bị đánh đánh giá “Chưa đạt” đối với môn Khoa học tự nhiên thì các em phải làm kiểm tra lại 1 phân môn hay cả 3 phân môn? Nếu học sinh chỉ kiểm tra lại 1 phân môn thì không đúng với “bản chất” (tác giả tạm gọi) môn học Khoa học tự nhiên. Còn học sinh phải kiểm tra lại cả 3 môn môn thì làm sao giáo viên ra đề “tích hợp”?

Ngày 5/10/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi trực tuyến với một số Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại cuộc trao đổi này, Thứ trưởng tổng kết: “Bài toán đặt ra với môn Khoa học tự nhiên là sắp xếp thời khoá biểu, nhưng đây là bài toán có nhiều đáp án, tuỳ thuộc vào điều kiện thực hiện của từng trường. Vấn đề đặt ra là làm sao đáp ứng đúng chương trình và bảo đảm cho giáo viên giảng dạy phù hợp”.

Tôi cho rằng, việc sắp xếp thời khoá biểu môn Khoa học tự nhiên ở một góc độ nào đó, các trường có thể “xoay sở” được. Tuy nhiên, giáo viên nào sẽ vô điểm ở Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, Học bạ cho 2 môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí là bài toán nan giải.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2021-TT-BGDDT-danh-gia-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-485242.aspx

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-truong-do-bai-toan-dat-ra-voi-mon-tich-hop-la-sap-xep-thoi-khoa-bieu-post221536.gd?

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên