Nhiều giáo viên hợp đồng không đồng tình, phản ứng với huyện Phù Cát

07/03/2020 08:17 Vũ Ninh
(GDVN) - Trong khi giáo viên đã bị cắt hợp đồng sẽ không có tên trong thang bảng lương, nghiễm nhiên không ai được đặc cách.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của nhiều giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát liên quan đến nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện.

Những giáo viên này cho rằng 3 vấn đề mà Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát trả lời Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có những điều bất hợp lý. 

Thứ nhất: Về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015

Huyện Phù Cát trả lời: Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên giảng dạy ở các cấp học.


Hàng trăm giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát bức xúc vì bị dồn vào...ngõ cụt

Qua rà soát tổng số giáo viên hiện đang làm việc gấp tại cấp Trung học cơ sở và Tiểu học đã đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao theo quy định.

Do đó, hiện nay huyện Phù Cát không còn nhu cầu xét tuyển đặc cách giáo viên giảng dạy ở cấp Trung học cơ sở và Tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Theo giáo viên, việc rà soát xét đặc cách của huyện Phù Cát được thực hiện theo văn bản số 1167/PGDĐT: “Về việc nộp bảng lương tháng 12/2019 để thực hiện việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước”.

Trong công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo chỉ đạo bộ phận kế toán khẩn trương nộp bảng lương tháng 12/2019 về bộ phận kế toán Phòng giáo dục để có cơ sở tổng hợp các đối tượng theo đúng quy định.

Văn bản này cũng không nêu rõ điều kiện, đối tượng và hướng dẫn cụ thể cho việc đặc cách. 

Nhưng quan trọng hơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát đã đột ngột chấm dứt hợp đồng đối với tất cả giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội trong huyện từ ngày 31/8/2019. 

Điều này đồng nghĩa trong bảng lương tháng 12/2019 sẽ không có bất kỳ giáo viên hợp đồng nào (bao gồm giáo viên thỉnh giảng). 

Đơn khiếu nại do giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát gửi tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (Ảnh:V.N)

Xin được nhắc lại, trong công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ nêu rõ: Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Vậy việc đặc cách cho giáo viên phải dựa theo các tiêu chí trên. Cho nên giáo viên huyện Phù Cát có quyền thắc mắc: Vì sao văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục lại yêu cầu tổng hợp, rà soát giáo viên được đặc cách theo thang bảng lương?

Anh Phạm Tấn Lực bức xúc: “Khi giáo viên gặp ông Nguyễn Tấn Hưng hỏi rõ: Vì sao việc rà soát lại thực hiện theo thang bảng lương tháng 9/2019 trong khi chúng tôi đã bị cắt hợp đồng từ tháng 8/2019. Ông Hưng trả lời ngắn gọn rằng: "Việc rà soát như nào là việc của tôi". 

Khi chúng tôi hỏi: Tại sao Công văn 1167/PGDĐT: “Về việc nộp bảng lương tháng 12/2019 để thực hiện việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước” lại không đóng dấu đỏ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cát?

Ông Nguyễn Tấn Hưng không trả lời, mà chúng tôi nhận được câu trả lời từ một lãnh đạo huyện Phù Cát: Đó là công văn nội bộ giữa Phòng Giáo dục với Hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng”.

Việc tổng hợp, rà soát giáo viên hợp đồng được đặc cách theo thang bảng lương không đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ chưa kể giáo viên đã bị cắt hợp đồng trước khi rà soát (Ảnh:V.N)

Thứ hai: Về vấn đề thông báo chấm dứt hợp đồng giáo viên

Những giáo viên này cho rằng thông báo trên chỉ gửi cho Hiệu trưởng từng trường chứ không gửi cho tất cả giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện.

Việc chấm dứt hợp đồng không thông báo trước 15 ngày và chấm dứt luôn hợp đồng của người đang chế độ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng. Nhiều vị trí khuyết giáo viên không có giáo viên trúng tuyển về, không có giáo viên thuyên chuyển đến.

Thứ ba: Về công tác thuyên chuyển giáo viên trên địa bàn huyện

Thời gian thực hiện thuyên chuyển giáo viên trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 27/12/2019.

Trong khi đó Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát cũng đã khẳng định công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đã thực hiện xong vào tháng 7/2019 nên huyện không còn nhu cầu xét tuyển đặc cách giáo viên theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Cho nên giáo viên đặt câu hỏi: Việc thuyên chuyển giáo viên này có phải thực chất đang lấp đầy vị trí bị khuyết do việc chấm dứt hợp đồng giáo viên để lại.

Giáo viên không đồng tình với trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát (Ảnh:V.N)

Cô giáo N.T.T dẫn chứng: “Việc thuyên chuyển giáo viên diễn ra đột ngột không có kế hoạch vì gần hết học kỳ I mới thuyên chuyển. Có giáo viên bị thuyên chuyển mà không biết gì.

Có cô giáo B. dạy môn tiếng Anh mới trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tháng 12/2019 tại đơn vị trường Tiểu học số 2 Cát Khánh trong thời gian tập sự lại nhận quyết định thuyên chuyển đến trường Tiểu học Cát Hải.

Giáo viên T. dạy môn Tin học trúng tuyển tại vị trí giáo viên Tiểu học nhưng lại được thuyên chuyển lên một trường Trung học cơ sở. 

Cô giáo H. dạy môn Ngữ Văn tại trường Trung học cơ sở Cát Tân lại thuyên chuyển đến trường Trung học cơ sở Ngô Mây, trong khi trường Ngô Mây đã dư 2 giáo viên dạy Ngữ Văn. Kính mong quý Báo đăng tải những kiến nghị của chúng tôi”.

Trong thời điểm này, giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát rất cần câu trả lời cho việc: Vì sao Phòng giáo dục huyện khi tổng hợp, rà soát danh sách giáo viên được đặc cách lại không theo những tiêu chỉ của công văn 5378 (Bộ Nội vụ) và công văn số 7450 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định mà lại căn cứ vào thang bảng lương?

Trong khi giáo viên đã bị cắt hợp đồng sẽ không có tên trong thang bảng lương, nghiễm nhiên không ai được đặc cách.

Vũ Ninh