Nhiều trường học ở Sài Gòn thu tiền, nhưng cắt xén tham quan Địa đạo Củ Chi

27/12/2019 06:48 Việt Dũng
(GDVN) - Nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh thu tiền của học sinh, ký hợp đồng với công ty du lịch, nhưng thực tế lại không đưa học sinh đi tham quan Địa đạo Củ Chi.

Ngày 26/12/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – bà Bùi Thị Diễm Thu đã ký văn bản 4829/GDĐT-CTTT, về chấn chỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi.

Một phần của Địa đạo Củ Chi (ảnh minh họa: Wikipedia tiếng Việt)

Theo đó, từ thông báo của Ban Quản lý Khu di tích Địa đạo Củ Chi tại công văn 261/ĐĐCC ngày 312/2019, cho biết các công ty du lịch không đưa học sinh vào tham quan Địa đạo Củ Chi, dù rằng đã phối hợp với nhà trường thu tiền, mà chỉ cho học sinh viếng Đền thờ Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu: Không cắt xén chương trình tham quan Địa đạo Củ Chi theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị thực hiện, nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho học sinh và sinh viên.

Khuyến khích các đơn vị tổ chức tham quan đầy đủ chương trình tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm duyệt nội dung, thời gian khi tham quan tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi.

Việt Dũng