Phụ cấp thâm niên giáo viên thành phố Hồ Chí Minh bị tạm ngưng, Sở xin ý kiến Bộ

13/07/2020 14:23 Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản, xin ý kiến Bộ Giáo dục về vấn đề chi phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Liên quan đến phản ánh của nhiều thầy cô giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đến Giáo dục Việt Nam về việc họ được thông báo tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 7/2020, ngày 13/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có ý kiến.

Theo ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cơ quan này đã gửi văn bản, xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề chi phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 7 năm nay.

Sở vẫn đang chờ Bộ có văn bản trả lời, để tiến hành chỉ đạo chi theo đúng quy định của pháp luật. Những câu hỏi khác có liên quan đến việc tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên từ 1/7/2020, ông Lê Hoài Nam đã từ chối trả lời.

Ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong đó nêu rõ:

“Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh bị tạm ngưng (ảnh minh họa: P.L)

Về việc này, nhiều giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho Giáo dục Việt Nam biết, kể từ ngay 1/7 năm nay, cơ quan chức năng của thành phố sẽ tạm thời không chi các khoản phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi có thông tư hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể của các cơ quan chức năng.

Nguyên nhân là do Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, điều 76 quy định rõ: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ vào điều này, thì giáo viên có thể sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề, mà sẽ được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù với nghề.

Vì sao phụ cấp thâm niên giáo viên nơi tạm dừng chi, nơi trả bình thường?
Vì sao phụ cấp thâm niên giáo viên nơi tạm dừng chi, nơi trả bình thường?

Tuy nhiên, nhiều nhà giáo cho rằng, với việc Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7 năm nay, thì có nghĩa rằng, các bảng lương mới theo vị trí việc làm, sắp xếp các loại phụ cấp mới cho phù hợp vẫn chưa được quyết định.

Như vậy, cùng với văn bản 2264/LĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội ký ngày 23/6/2020 (hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp), và văn bản 8476/VPCT-KTTH ngày 6/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, thì nhiều giáo viên cho rằng, địa phương nào tạm ngưng chi phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1/7 vừa qua là trái với chỉ đạo của cấp trên.

Việt Dũng