Phương án xử lý vụ hàng trăm giáo viên dư ở Krông Pắk

14/03/2018 08:42 Phương Linh
(GDVN) - Tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn số giáo viên dư ở huyện Krông Pắk đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức ở các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh có tổ chức tuyển

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk – ông Phạm Đăng Khoa đã ký văn bản số 60, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, để báo cáo nhanh việc xử lý, khắc phục những tồn tại trong việc sử dụng biên chế, hợp đồng lao động giáo viên trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk cho biết, căn cứ vào kết luận 2580 của Thanh tra Chính phủ ngày 13/10/2017, tính đến thời điểm thanh tra, huyện Krông Pắk đã ký 521 hợp đồng viên chức, không nằm trong chỉ tiêu biên chế giao.

Ngày 6/3/2018, huyện đã có văn bản 323, chấm dứt hợp đồng lao động đối với toàn bộ các giáo viên đang giảng dạy các môn học không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017.

Ngày 9/3/2018, huyện mời 208 giáo viên hợp đồng giảng dạy các môn học không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017 để thông báo nội dung văn bản 323.

Giáo viên huyện Krông Pắk đã khóc khi nghe tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động (ảnh: FB Hiền Lê)

Số giáo viên này khi nghe thông tin đã không đồng tình với phương án chấm dứt hợp đồng lao động mà huyện Krông Pắk đưa ra.

Ngày 11/3, huyện ủy Krông Pắk đã tổ chức họp với đại diện các Sở, ban ngành, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh để bàn hướng giải quyết sự việc nói trên. 

Giám đốc Sở Giáo dục Đắk Lắk nói chưa thấy có tiêu cực gì

Tại cuộc họp này, huyện đã thông báo rõ tình hình giáo viên hợp đồng ở các cấp học trên địa bàn như sau: Cấp tiểu học chỉ thiếu 69 giáo viên, nhưng số giáo viên hợp đồng lên đến 279; cấp trung học cơ sở chỉ thiếu 16 giáo viên, nhưng số giáo viên hợp đồng lên đến 221.

Bậc học mầm non thiếu 212 giáo viên, nhưng số giáo viên hợp đồng chỉ có 78 người. Phương án tuyển dụng giáo viên của huyện trong năm 2017 chỉ có 83 người.

Ngay sau cuộc họp ngày 11/3, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản, yêu cầu tạm dừng thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên ngoài chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017, được nêu tại văn bản 323 của huyện.

Thực hiện việc chỉ đạo này của lãnh đạo tỉnh, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục thực hiện việc xử lý, khắc phục bằng cách: Phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh hướng dẫn số giáo viên hợp đồng này đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có tổ chức tuyển dụng.

Việc giải quyết này phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên hợp đồng, đúng theo các quy định của pháp luật.

Đề nghị cần có cơ chế giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã, thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để tránh bất cập như vừa qua.

Phương Linh