Quan điểm của Chính phủ về đối tượng vào học trường chuyên

19/02/2019 07:08 Thùy Linh
(GDVN) - Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập.

Luật Giáo dục 2005 đã có quy định về trường chuyên, trường nội trú, bán trú, tuy nhiên các quy định về trường chuyên chưa làm rõ đối tượng học sinh theo học và mục đích của việc giáo dục, đào tạo đối tượng này. 

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) bổ sung quy định về trường chuyên (Điều 61) để làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập;

Theo dự kiến, vào ngày 22/2 tới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Được biết, qua quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật, hiện có 2 luồng quan điểm về quy định trường chuyên, trường chất lượng cao và trường nội trú, bán trú. 

Theo Chính phủ, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập. (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Cụ thể, số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật bổ sung quy định tại Điều 61 về trường chuyên, trường nội trú, bán trú để làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập;

Quy định về vấn đề mạng lưới trường nội trú, bán trú tại các địa phương và đầu tư cho các trường này sẽ theo quy định của Chính phủ, mà không đưa vào Luật;

Chương trình mới, có bỏ trường chuyên không?

Không quy định cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao trong Dự thảo Luật để bảo đảm thực hiện các điều kiện cho giáo dục đại trà và bồi dưỡng tài năng, tạo môi trường học đường bình đẳng, thân thiện trong hệ thống cơ sở giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị, bỏ hình thức trường chuyên lớp chọn vì đi ngược lại nguyên tắc mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận như nhau tới các nguồn lực, tạo ra sự phân biệt đối xử với các trẻ ở trường khác.

Theo đó, Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên, sửa đổi bổ sung quy định về trường chuyên, trường năng khiếu như sau:

Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

Quy định này, nhằm làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập; quy định về trường nội trú, bán trú khắc phục hạn chế khi thực hiện các quy định của Luật Giáo dục hiện có những nơi làm chưa đúng và hiệu quả.

Thùy Linh