Quảng Ngãi yêu cầu rà soát lại tình trạng thiếu giáo viên

21/11/2019 09:32 AN PHONG
(GDVN) - Mặc dù đã tiến hành một đợt thi tuyển giáo viên với số lượng lớn nhưng nhiều địa phương ở Quảng Ngãi vẫn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên.

Ngày 20/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố có trách nhiệm rà soát tình hình sử dụng giáo viên, thống kê cụ thể, chi tiết tình trạng thiếu giáo viên tại từng trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Quảng Ngãi yêu cầu rà soát lại tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương.

Trong đó, nêu rõ số lượng giáo viên thiếu theo thực tế, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao trên số lượng học sinh hiện có.

Làm rõ nguyên nhân thiếu, đánh giá, nhận định tình hình thừa thiếu giáo viên và đề xuất hướng giải quyết.

Trong trường hợp cần thiết, xin chỉ tiêu biên chế, xin chủ trương hợp đồng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy. 

Quảng Nam, Đà Nẵng đỏ mắt tìm giáo viên trước thềm năm học mới

Thực hiện báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2019. Trên cơ sở báo cáo của các huyện/thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thiếu hụt trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, đánh giá, nhận định hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên tại các trường để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị sử dụng, bố trí giáo viên chưa hợp lý và số lượng biên chế cần xin bổ sung (nếu có).

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo và xin bổ sung biên chế (nếu có) để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Quảng Ngãi thì ngay đầu năm học mới 2019-2020, địa phương này đang thiếu hơn 200 giáo viên, chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học.

Trong đó, thiếu nhiều nhất là các huyện miền núi khó khăn như: Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng…

Trong tháng 9 vừa qua, tỉnh này đã tổ chức thi tuyển 845 giáo viên từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông.

AN PHONG