Quảng Ninh tập huấn dạy học sách giáo khoa lớp 1 mới cho hơn 800 giáo viên

01/07/2020 05:50 LÃ TIẾN
GDVN- Hơn 800 cán bộ, giáo viên các trường tiểu học tại tỉnh Quảng Ninh được tập huấn dạy học sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong 2 ngày 29 và 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn dạy học sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự cuộc tập huấn có hơn 800 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, giáo viên khối lớp 1 tại tỉnh Quảng Ninh được tập huấn dạy học sách giáo khoa lớp 1 mới (Ảnh: CTV)

Tại cuộc tập huấn, Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả trực tiếp viết các sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giới thiệu về triết lý, cấu trúc của từng đầu sách.

Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hành quy trình dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai từ năm học 2020-2021.

Các nhà trường đã lựa chọn 3 bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành là “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”;

Ngoài ra, cũng có các trường lựa chọn 1 bộ sách “Cánh diều” do Nhà xuất bản Đại học sư phạm phối hợp với Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam ấn hành.

Dự kiến, trong các ngày 3, 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các Nhà xuất bản bộ sách “Cánh diều” tập huấn nội dung, phương pháp giảng dạy cho giáo viên các trường tiểu học tham gia lựa chọn các đầu sách thuộc bộ sách này.

Sau ngày 15/7, công tác tập huấn được thực hiện theo hình thức trực tuyến, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng đội ngũ nhân lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1, năm học 2020-2021.

LÃ TIẾN