Các trường đã chọn xong sách giáo khoa, vì sao Sở, Phòng định hướng chọn lại?

21/06/2020 06:03
Vũ Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng giáo dục gửi email yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung lựa chọn sách giáo khoa, kèm theo danh mục sách giáo khoa do Sở giáo dục gửi để tham khảo.

Theo phản ánh của một số hiệu trưởng tiểu học tại huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 về cơ bản đã hoàn thành xong trong tháng 2/2020.

Ngày 23/4/2020, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xín Mần gửi email đồng loạt cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Nội dung của email chỉ đạo:

Các trường tham khảo một số nội dung lựa chọn sách giáo khoa mà Sở giáo dục và đào tạo gửi, đối chiếu với danh mục sách đã được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt và quyết định.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, các trường thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và thuận lợi cho công tác chỉ đạo, thực hiện chuyên môn chung của nhà trường.

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xín Mần gửi kèm nội dung lựa chọn sách giáo khoa mà Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đã gửi.

Nội dung này không phải là văn bản hành chính gồm 2 phần:

1.Những căn cứ thực tế cần lựa chọn và thống nhất danh mục sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn

Do địa bàn đi lại không thuận lợi, ít cửa hàng bán sách, thiết bị tại các xã, huyện và để thuận lợi trong việc cha mẹ học sinh mua các loại sách cho học sinh trong năm học không bị nhầm lẫn.

Thống nhất các danh mục sách thuận lợi trong việc trao đổi, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo vùng miền và giữa các trường trong năm học.

Thuận lợi cho việc tham khảo xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 giữa các trường.

Thuận lợi cho công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa trên từng địa bàn trong năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Thống nhất danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 làm cơ sở cho cả tỉnh lựa chọn Sách giáo khoa cho năm học 2021-2022.

Căn cứ vào khả năng, các danh mục hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy như Sách giáo viên, học liệu điện tử, khả năng cung cấp, uy tín đã triển khai và cung ứng trong nhiều năm qua... của các Nhà xuất bản.

Căn cứ vào kết quả khảo sát của 55 trường tiểu học/11 huyện, thành phố về lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1.

Nội dung email phòng giáo dục Xín Mần gửi các trường (Ảnh:V.N)

Nội dung email phòng giáo dục Xín Mần gửi các trường (Ảnh:V.N)

2.Giới thiệu danh mục sách giáo khoa lớp 1 phù hợp và có nhiều ưu điểm dược đa số các trường lựa chọn

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang gửi đến 55 trường tiểu học trên toàn tỉnh bao gồm:

Tiếng Việt lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đạo đức lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tự nhiên và Xã hội lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Âm nhạc lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Mỹ thuật lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hoạt động trải nghiệm lớp 1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 1: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi có chỉ đạo qua email của Phòng giáo dục huyện Xín Mần, các trường trên địa bàn huyện bắt đầu thực hiện lại công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 dựa theo những nội dung Sở giáo dục gửi về.

Điều đáng nói công tác lựa chọn sách giáo khoa đã được các trường thực hiện xong và làm đúng theo Thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Việc thực hiện lại công tác lựa chọn sách giáo khoa theo những nội dung trên khiến nhiều hiệu trưởng cảm thấy bức xúc.

Một hiệu trưởng tại Xín Mần tâm sự thật lòng:

“Công tác lựa chọn sách về cơ bản các trường đã thực hiện xong trước tháng 3/2020 theo đúng hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Việc lựa chọn sách thực hiện đảm bảo theo đúng nguyên tắc và dựa trên những ưu điểm của từng bộ sách cũng như sự cần thiết của nhà trường.

Tuy nhiên đến tháng 4/2020, phòng giáo dục gửi email về trong đó có các nội dung Sở giáo dục gửi xuống.

Dựa trên nội dung này chúng tôi phải làm lại công tác lựa chọn sách.

Điều đáng nói là Sở giáo dục gửi về danh mục sách có sẵn và thống nhất chọn trên toàn tỉnh.

Cách gợi ý này của Sở giáo dục đã vi phạm nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư Bộ giáo dục và đào tạo”.

Nội dung công tác lựa chọn sách giáo khoa do Sở giáo dục Hà Giang gửi (Ảnh:V.N)

Nội dung công tác lựa chọn sách giáo khoa do Sở giáo dục Hà Giang gửi (Ảnh:V.N)

Hiện nay, theo thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập.

Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 01 (một) hội đồng.

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) hội

đồng.

Về quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo thông tư 01/2020/TT-BGDĐT

Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.

Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Kèm theo đó là danh mục sách giáo khoa (Ảnh:V.N)

Kèm theo đó là danh mục sách giáo khoa (Ảnh:V.N)

Như vậy, trước khi thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa được ký và ban hành (dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 17/6/2020) thì thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về các cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều này cũng được nhiều giáo viên ủng hộ để đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Trước đó, báo chí cũng đã từng phản ánh một số địa phương có tình trạng một tỉnh thống nhất lựa chọn 100% danh mục sách giáo khoa giống nhau.

Trong danh mục sách giáo khoa lớp 1 do Sở giáo dục và đào tạo Hà Giang gửi về có 8 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quy trình lựa chọn sách giáo khoa tại tỉnh này.

Vũ Ninh