Rơi vào các trường hợp sau, bài thi môn Ngữ văn buộc phải chấm lại

02/04/2019 06:14 Trinh Phúc
(GDVN) - Quy định nêu rõ, nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể. Điểm chấm tập thể là điểm chính thức.

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì công tác chấm thi phải bố trí đủ cán bộ chấm thi để chấm đúng tiến độ đề ra.

Tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ đáp án, thang điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu theo quy định của Quy chế thi.

Bố trí cán bộ chấm thi lần thứ nhất và lần thứ hai ngồi ở 2 phòng chấm khác nhau.

Theo ông Mai Văn Trinh thì, tại hội đồng thi Sơn La đã có hai bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây (ảnh Trinh Phúc).

Mỗi bài thi tự luận được 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập, với một số điểm cần lưu ý như sau:

Cán bộ chấm thi lần thứ nhất chấm bài thi và chỉ ghi điểm chấm trên phiếu chấm cán nhân (gửi kèm hướng dẫn chấm thi của môn thi tự luận), tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên tờ giấy thi của thí sinh và trên túi bài thi;

Cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trên bài thi, ghi điểm từng ý tương ứng bên lề của tờ giấy thi, ghi điểm từng câu (Câu 1…, Câu 2…, ….) và tổng điểm toàn bài vào vị trí quy định (“Cộng….”) trên tờ giấy thi, đồng thời, ghi điểm tổng từng câu vào Phiếu ghi điểm ( Phụ lục XI);

Trưởng môn chấm thi phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các cán bộ chấm thi trong tổ chấm thi.

Sơn La có 44 thí sinh điểm thi không đúng, có em được nâng 26,55 điểm

Trước khi giao bài đã chấm xong 2 vòng độc lập cho 2 cán bộ chấm thi thống nhất điểm, phải đối chiếu điểm bài thi trên phiếu ghi điểm của cán bộ chấm thi lần thứ hai với điểm trên phiếu cá nhân của cán bộ chấm thi lần thứ nhất, phát hiện những trường hợp chênh lệnh từ 0,5 điểm trở lên để theo dõi, xác định nguyên nhân và kết quả xử lý thống nhất của 2 cán bộ chấm thi không được sửa chữa điểm trên phiếu chấm, phiếu ghi điểm và trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm.

Đối với các bài thi đã chấm xong 2 vòng (lần) độc lập, hai cán bộ chấm thi đã thảo luận thống nhất điểm, điểm thống nhất được ghi bằng số và chữ, ghi rõ họ tên và ký vào vị trí quy định trên tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu hai cán bộ coi thi không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi quyết định điểm, nghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Trường hợp bài thi phải chấm 3 lần:

Nếu điểm chấm 2 trong 3 lần chấm giống nhau, Trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau (của 2 lần chấm) làm điểm chính thức, rồi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh;

Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữa số thập phân làm điểm chính thức, rồi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể, có biên bản kết luận quả chấm tập thể.

Điểm chấm tập thể là điểm chính thức của bài thi và Trưởng môn chấm thi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Xử lý nghiêm đối với những bài thi vi phạm quy chế thi hoặc cán bộ không thực hiện đúng quy chế thi;

Khắc phục những biểu hiện dễ dãi, bỏ qua lỗi trong bài làm của thí sinh, dẫn đến kết quả chấm không phản ánh đúng thực chất.

Để khâu nhập điểm vào máy tính và hồi phách đảm bảo chính xác, Ban Thư ký Hội đồng thi phải thực hiện khớp phách ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận;

Nếu có sai sót phải lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.

Trinh Phúc