Sau sự cố trường Gateway, Phú Thọ chỉ đạo nóng việc xe đưa, đón học sinh

22/08/2019 06:26 Công Tiến
(GDVN) - Sở Giáo dục Phú Thọ có công văn chỉ đạo các đơn vị giáo dục, trường học thuê xe đưa, đón học sinh tuyệt đối an toàn, không sử dụng xe không đảm bảo chất lượng.

Thực hiện công văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019 - 2020 cho học sinh, sinh viên.

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: “Về phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho năm học mới 2019 - 2020”.

Sở Giáo dục Phú Thọ chỉ đạo tuyệt đối không sử dụng lại những xe không đảm bảo chất lượng và quản lý học sinh lên, xuống xe, ngồi trong xe đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa. giaoduc.net.vn

Cụ thể, ngày 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ban hành công văn Số: 1177/SGD&ĐT- GDTrH về việc tuyên truyền và tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đầu năm học mới  2019 - 2020.

Đặc biệt, đối với các đơn vị giáo dục, trường học có thuê xe đưa, đón học sinh phải đảm bảo:

Hợp đồng lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo quy định.

Để vận hành an toàn tuyệt đối không sử dụng lại những xe không đảm bảo chất lượng và quản lý học sinh lên, xuống xe, ngồi trong xe đảm bảo an toàn.

Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe theo quy định, có ý thức tốt, giao tiếp ứng xử với học sinh có văn hóa, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn cho học sinh khi tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Sở qua Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn, giải quyết.

Công Tiến