Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ lương cho giáo viên mầm non mới ra trường

23/03/2021 15:19 Việt Dũng
GDVN- Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua 2 Nghị quyết về hỗ trợ cho giáo dục mầm non trên địa bàn.

Ngày 23/3/2021, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp lần thứ 24 khóa IX để thông qua quyết sách quan trọng có liên quan đến giáo viên bậc học mầm non trên địa bàn.

Theo đó, thành phố sẽ kéo dài thời gian thực hiện điểm c, khoản 4.2, điều 2 của Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14/6/2014) của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ cho giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 24 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX ngày 23/3 (Ảnh: P.L)

Cụ thể: Thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường, được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 – 2021 đến hết năm học 2024 – 2025 theo mức cụ thể như sau

Năm đầu được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng.

Năm thứ hai được tuyển dụng được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng.

Năm thứ ba được tuyển dụng được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng.

Và từ năm thứ tư trở đi sẽ thực hiện theo quy định lương dành cho giáo viên theo các quy định hiện hành.

Ngoài ra, cũng trong kỳ họp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 của điều 1 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND (ra ngày 6/7/2017) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn.

Theo đó, thành phố cho phép hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.

Song song đó, thành phố cũng hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

Việt Dũng