Ngày 12/10, UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường phải thực hiện đúng theo quy định được ghi tại thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc dạy thêm học thêm trong khuôn viên nhà trường chỉ được thực hiện trên cơ sở, tinh thần tự nguyện của học sinh. Các trường ở cấp tiểu học, trường đã học 2 buổi/ngày thì sẽ không được thực hiện việc dạy thêm học thêm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Chủ tịch UBND các quận huyện thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm học thêm trái với quy định của các tổ chức, cá nhân.

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp dạy thêm học thêm trái quy định (ảnh minh họa: P.L)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời các tiêu cực, nắm và phản ánh tình hình dư luận đối với các biện pháp của chính quyền đối với vấn đề dạy thêm học thêm.

TP.Hồ Chí Minh khẳng định cấm dạy thêm ở tiểu học và trường học 2 buổi/ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh được giao tham mưu, trình UBND thành phố lộ trình chấm dứt việc dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, cần nghiên cứu, bổ sung các chính sách nhằm hỗ trợ, tăng thêm nguồn phụ cấp cho các giáo viên dạy các lớp vượt sĩ số, phụ cấp dạy phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình, bồi dưỡng học sinh giỏi bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn bộ sách giáo khoa mới đạt chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giáo viên về nhà ở, nâng cao cho các cán bộ, công nhân viên chức thuộc ngành giáo dục, giáo viên.

Cần nghiên cứu, hướng dẫn các trường xây dựng, triển khai thí điểm hệ thống giải đáp vướng mắc, giảng dạy cho học sinh các môn còn yếu qua điện thoại, trang tin điện tử của nhà trường.

Khẩn trương thực hiện việc tham mưu “Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030”.

Mục tiêu của đề án này là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh, từ đó thực hiện việc chấm dứt dạy thêm học thêm trên số đông học sinh.

Phương Linh