Trường Đại học Kiên Giang bị buộc dừng 3 lớp đào tạo chui

14/06/2018 07:47 Hưng Long
(GDVN) - Ngày 13/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau dừng 3 lớp liên kết hệ liên thông đại học trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm, sai phạm của Trường Đại học Kiên Giang trong hợp đồng liên kết.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang đề xuất giải pháp khắc phục thiếu sót trong thời gian sớm nhất, không để phát sinh phức tạp mới và bảo vệ quyền lợi người học.

Trường Đại học Kiên Giang liên kết đào tạo tại tỉnh Cà Mau. (Ảnh: H.T)

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát chương trình đào tạo liên thông tại tỉnh Cà Mau của Trường Đại học Kiên Giang.

Kết quả kiểm tra, ngày 18/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn không đồng ý cho phép liên kết đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học.

Trường Đại học Kiên Giang đã không thông báo cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và cố tình tuyển sinh 3 lớp liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học.

Các lớp được mở chuyên ngành: Kế toán, ngôn ngữ Anh và Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Kiên Giang “bỏ quên” ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đã chính thức khai giảng khóa học từ tháng 12/2017.

Số lượng học viên của 3 lớp thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Theo chỉ tiêu, lớp Kế toán tuyển sinh 40 học viên, Ngôn ngữ Anh tuyển sinh 20 học viên và Công nghệ thông tin 3 học viên.

Thực tế, số lượng học sinh theo học lớp Kế toán chỉ 18 học viên, Ngôn ngữ Anh có 20 học viên và Công nghệ thông tin có 9 học viên.

Trường Đại học Kiên Giang thừa nhận sai phạm và đã tạm dừng 3 lớp liên thông đến cuối tháng 4/2018.

Nhìn vào những con số trong báo cáo của Bộ Giáo dục 

Đến nay, 3 lớp này vẫn tiếp tục tạm dừng do không thể xin được quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở lớp liên kết đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học.

Trường Đại học Kiên Giang chưa thuyết minh về ngành đào tạo dự kiến liên kết có phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương hay không?

Các cơ sở liên kết đóng trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương đối với ngành đào tạo dự kiến liên kết.

Trường Đại học Kiên Giang không công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường, chưa minh chứng đảm bảo đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 100% nội dung…

Hưng Long