Từ năm học 2013-2014 sẽ giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng

24/06/2013 14:14 Xuân Trung
(GDVN) - Đây là Chỉ thị vừa được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành thực hiện từ năm học 2013-2014 nhằm nâng cao sự hiểu biết và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào chống tham nhũng.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học.

Hằng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên về phòng chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục đào tạo, trừ các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐTB và XH, Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia HCM.

Ảnh minh họa.

Đối với các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐTB và XH, Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia HCM, Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ để có hướng điều chỉnh, phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng các giáo viên, giảng viên về phòng chống tham nhũng.

Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư phải đảm bảo kinh phí và hướng dẫn các bộ, ngành, các đơn vị giáo dục đào tạo, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trên cơ sở chương trình, tài liệu giảng dạy,tài liệu tập huấn, tài liệu tham khảo tổ chức xây đựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Trên cơ sở này, Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện, phê duyệt phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, giáo viên các trường THPT…

Sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ- TTg ngày 2/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (Đề án 137) đến nay đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013 - 2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp trung học phổ thông trở lên).

Xuân Trung