Ủy ban tỉnh Đắk Lắk trả lời "cô giáo phải quỳ dâng đơn" như thế nào?

09/10/2019 06:06 Hưng Long
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công văn trả lời đơn thư tố cáo của cô giáo quỳ gối xin được dâng đơn trong trụ sở.

Ngày 07/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 8152/UBND-KGVX ký ngày 04/10 về việc “Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Anh”.

Bà Nguyễn Thị Hoa Anh là giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã phải quỳ gối ở trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh để dâng đơn lên lãnh đạo tỉnh.

Để rộng đường dư luận, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin trích đăng nguyên văn công văn này và sẽ phân tích cách trả lời của lãnh đạo tỉnh ở những bài viết sau.  

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ gối trong trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để dâng đơn cho lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: H.L)

Xin được nhấn mạnh, đây là công văn trả lời đơn thư tố cáo của công dân chứ không phải là Kết luận trả lời khiếu nại - tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung của công văn số 8152/UBND-KGVX thể hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Anh (đề ngày 24/7, 29/7, 05/8) “Về việc giải quyết đối với Quyết định số 5426/QĐ-UBND, điều động viên chức ngành giáo dục của Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột”.

Xét Báo cáo số 10/BC-TTr ngày 19/9/2019, Công văn số 333/TTr-NV.IV ngày 03/10/2019 của Thanh tra tỉnh và ý kiến của các sở, ngành có liên quan; căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời từng nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Anh cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Tố cáo hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột không thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hoa Anh đối với Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột về việc điều động viên chức giáo dục.

Trả lời:

Tại khoản 6, Điều 3, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định: “Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao;…”.

Căn cứ theo quy định này thì Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều động bà Nguyễn Thị Hoa Anh, giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, đến nhận công tác tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hoa Anh khiếu nại Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là khiếu nại quyết định hành chính mang tính chất nội bộ;

căn cứ khoản 1, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ…” thì khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa Anh không được thụ lý giải quyết.

Như vậy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột không giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Nguyễn Thị Hoa Anh đối với Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

Việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà là không đúng.

2. Nội dung 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột đưa ra lý do nêu trong Quyết định 5426/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 “Điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu” là không đúng sự thật.

Trả lời:

Ngày 17/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5426/QĐ-UBND về việc điều động viên chức giáo dục. Tại Quyết định này không nêu việc điều động bà Nguyễn Thị Hoa Anh là điều động từ trường thừa sang trường thiếu.

Mặt khác, tại danh sách kèm theo Tờ trình số 129/TTr-PGDĐT ngày 14/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thì điều kiện để xem xét điều động đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh là “vi phạm dạy them, học thêm”; không phải là “từ trường thừa sang trường thiếu”.

Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh cho rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột đưa ra lý do nêu trong Quyết định 5426/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 “Điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu” là không đúng.

3. Nội dung 3: Việc chính quyền quy kết cho bà Nguyễn Thị Hoa Anh vi phạm dạy thêm, học thêm là thiếu căn cứ.

Trả lời:

a) Qua rà soát hồ sơ, tài liệu có thể hiện một số nội dung sau:


Đã có kết quả giải quyết đơn của cô giáo quỳ ở Ủy ban tỉnh Đắk Lắk 

- Trong Biên bản kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, do Đoàn kiểm tra phường Tân Thành lập ngày 26/6/2017 có ghi: “Tại thời điểm kiểm tra tại địa chỉ 28 Bế Văn Đàn, bà Nguyễn Thị Hoa Anh đang tổ chức dạy thêm đối với 15 em học sinh lớp 5 không có giấy phép dạy thêm, học thêm”.

“Đại diện Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Hoa Anh chấm dứt hoạt động dạy thêm trái quy định trên kể từ thời điểm lập biên bản này”.

- Trong Biên bản giám sát ngày 26/6/2017 của Hội đồng nhân dân phường Tân Thành (do đại diện Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân phường Tân Thành ký) có ghi “… qua kiểm tra đoàn phát hiện có 1 cơ sở đang tổ chức dạy thêm, học thêm tại địa chỉ số 28 Bế Văn Đàn thuộc Tổ dân phố 1 cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh, giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu đang dạy môn toán cho 15 học sinh lớp 5 không có giấy phép. Đoàn đã đề nghị Ủy ban nhân dân phường xử lý theo quy định”.

- Ngày 23/12/2016, bà Nguyễn Thị Hoa Anh đã đăng ký, cam kết không dạy thêm, học thêm với trường Tiểu học Võ Thị Sáu, nội dung cam kết: “… 2. Tận dụng thời gian học 02 buổi/ngày (hoặc tang buổi) do nhà trường tổ chức để giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm ở nhà riêng hoặc thuê nơi khác làm điểm dạy thêm trái với quy định".

"Không tổ chức hay tham gia dạy thêm bất kỳ hình thức nào. Khi được nhà trường phân công phụ đạo hoặc bồi dưỡng học sinh tại trường tôi sẽ chấp hành và thực hiện có hiệu quả cao”.

“3. Trường hợp tôi vi phạm, tôi sẽ chấp hành các hình thức kỷ luật theo quy định như: Kiểm điểm cá nhân, chấp hành chuyển công tác về trường vùng ven, trường vùng khó khăn của Thành phố Buôn Ma Thuột giảng dạy và đồng thời chấp hành các mức kỷ luật theo quy định…”.

Đồng thời, trong Bản kiểm điểm đề ngày 11/8/2017 của bà Nguyễn Thị Hoa Anh có ghi: “Vào ngày 26/6/2017, Đoàn kiểm tra dạy thêm, học thêm của phường Tân Thành có đến kiểm tra nhà tôi tại số 28 Bế Văn Đàn, thuộc địa bàn phường Tân Thành”.

“Lúc đó tôi có trông coi và bồi dưỡng thêm kiến thức cho một số con cháu trong gia đình và con em hàng xóm. Họ có nhờ tôi trông các em giúp vì trong thời gian nghỉ hè không có ai trông con em họ để họ yên tâm đi làm. Đoàn kiểm tra lập biên bản và nhắc nhở tôi”.

“Tôi biết mình đã làm sai quy định nên tôi viết bản kiểm điểm này xin nhận khuyết điểm trước Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu tập thể sư phạm nhà trường...”.

- Ngày 11/8/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức cuộc họp, giới thiệu kiểm điểm giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh, với sự tham dự của các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Tiểu học Võ Thị Sáu, trong đó có bà Nguyễn Thị Hoa Anh.

Sau khi nghe các ý kiến thành viên dự họp cho ý kiến phân tích, xem xét nội dung vi phạm, mức độ vi phạm; ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Hoa Anh được ghi trong Biên bản cuộc họp: “Mong được các cấp lãnh đạo xem xét, giúp đỡ tôi khắc phục khó khăn, tôi đã nhận rõ khuyết điểm và hứa sửa chữa”.

Chủ trì cuộc họp kết luận và có ý kiến về mức độ sai phạm như sau: “Cô Nguyễn Thị Hoa Anh đã vi phạm quy định về quản lý dạy thêm, học thêm theo quy định của ngành và Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ mức độ vi phạm của cô Hoa Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định”.

Quyết định số 5426/QĐ-UBND. (Ảnh: H.L)

b) Trong quá trình kiểm tra, lập Biên bản kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường vào ngày 26/6/2017 và kiến nghị xử lý, chính quyền phường Tân Thành có một số thiếu sót sau:

- Trước khi ký Biên bản kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường do Đoàn kiểm tra phường Tân Thành lập ngày 26/6/2017, bà Nguyễn Thị Hoa Anh có ghi: “…do phụ huynh là dân lao động nghèo nên tôi có dạy từ thiện cho các em không lấy tiền…”.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã thiếu sót không kiểm tra, xác minh cụ thể bà Nguyễn Thị Hoa Anh dạy toán lớp 5 cho 15 em học sinh có thu tiền hay không thu tiền của học sinh.

- Chưa xác minh bà Nguyễn Thị Hoa Anh có thu tiền học sinh không nhưng ngày 27/6/2017, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã có Tờ trình số 37/TTr-UBND, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xem xét xử lý đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh vì cho rằng bà đã vi phạm khoản 2, Điều 4, Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dụng thể thao, rèn luyện kỹ năng sống”.

Vì vậy, việc Đoàn kiểm tra và Ủy ban nhân dân phường Tân Thành cho rằng bà Nguyễn Thị Hoa Anh vi phạm dạy thêm, học thêm là thiếu chặt chẽ.

c) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và chính quyền phường Tân Thành khẳng định không nhận được thông tin, báo cáo của bà Nguyễn Thị Hoa Anh đối với việc bà tổ chức dạy “từ thiện” cho các em học sinh, không thu tiền tại địa chỉ 28 Bế Văn Đàn, phường Tân Thành (trước thời điểm phường Tân Thành lập biên bản vào ngày 26/6/2017) nên bà ro rằng bà dạy “từ thiện” là không thuyết phục.

Ngoài ra, theo kết quả xác minh vừa qua của cơ quan chức năng đối với phụ huynh của 2 em học sinh cho thấy: Bà Nguyễn Thị Hoa Anh có tổ chức dạy học môn Toán và môn Tiếng Việt cho các cháu vào tháng 5, tháng 6/2017 và thông tin do phụ huynh cung cấp là bà Nguyễn Thị Hoa Anh có thu tiền học phí hàng tháng.

Như vậy, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh cho thấy việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh vi phạm quy định định về dạy thêm, học thêm là có cơ sở.

4. Nội dung 4: Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 5426/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 về việc điều động viên chức giáo dục đối với bản thân bà không đúng pháp luật.

Trả lời:

a) Đối với việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh cho rằng bà thuộc đối tượng biệt phái (Nội dung trình bày trong đơn: “Còn đối với tôi là viên chức, theo Luật Viên chức 2010 thì đối tượng bắt buộc phải là biệt phái. Không có điều động”):

Tại khoản 1, Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại một cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức”;

và được hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định biệt phái viên chức: “1. Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Theo nhiệm vụ đột xuất cấp bách; b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định”.

Căn cứ các quy định trên thì việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh cho rằng bà thuộc đối tượng biệt phái là không đúng.

b) Tại khoản 1, Điều 57, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trực thuộc  tỉnh: “1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 29 của Luật này”, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm 2, khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk” quy định trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện:

“Thực hiện các quy định từ khoản 2 đến khoản 4; từ khoản 6 đến khoản 10 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 và khoản 5 Điều 1 Quyết định này”;

điểm f, khoản 4, Điều 6 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định: “Quyết định điều động, biệt phái, thay đổi vị trí việc làm, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền điều động bà Nguyễn Thị Hoa Anh.

Tuy nhiên, Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố có thiếu sót, cụ thể:

Một trong những căn cứ của Quyết định này là Tờ trình số 129/TTr-PGDĐT ngày 14/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Buôn Ma Thuột có trích yếu “Về việc điều động giáo viên từ trường thừa qua trường thiếu năm học 2018 – 2019” là không thống nhất với “Điều kiện để xem xét” tại danh sách kèm theo Tờ trình (một số trường hợp là “thừa – thiếu”, một số trường hợp là “vi phạm dạy thêm – học thêm”…; đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh là vi phạm dạy thêm, học thêm);

Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra và Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành (khi chưa xác minh việc có thu tiền học sinh hay không) là thiếu chặt chẽ.

Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo là một yếu tố để xem xét, điều động đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh nhưng không phải là yếu tố quyết định tính hiệu lực hay vô hiệu của Quyết định này.

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành thì việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 5426/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 về việc điều động bà Nguyễn Thị Hoa Anh, giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, đến nhận công tác tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là đúng thẩm quyền.

Căn cứ khoản 3, Điều 17, Luật Viên chức năm 2010 quy định nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp: “3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền” thì bà Nguyễn Thị Hoa Anh có nghĩa vụ phải chấp hành Quyết định điều động nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Với nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời để bà Nguyễn Thị Hoa Anh được biết.

Đối với những thiếu sót của cơ quan Nhà nước đã đề cập ở nội dung 3 và 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để kịp thời sửa chữa, khắc phục, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hưng Long