Xét tuyển theo nhóm trường, thí sinh được lợi gì?

19/03/2016 06:07 Thùy Linh
(GDVN) - Một trong những điểm mới quan trọng trong quy chế tuyển sinh năm 2016 là Bộ GD&ĐT cho phép các trường được xét tuyển theo nhóm, tránh thí sinh ảo.

Theo Luật Giáo dục đại học, việc tuyển sinh là quyền tự chủ của các trường, kể cả trong việc có thành lập hay tham gia nhóm tuyển sinh hay không? 

Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đang chủ trì một nhóm tuyển sinh chung. Trường sẽ báo cáo bộ đề án tuyển sinh của nhóm trong thời gian tới.

Quy chế quy định, đối với trường tuyển sinh theo nhóm, thí sinh có thể nộp 4 nguyện vọng trong đợt 1, 6 trường ở đợt xét tuyển bổ sung của cùng một nhóm trường, nhóm ngành. Điều này làm tăng khả năng trúng tuyển khi các em không trúng trường top trên có thể trúng top giữa hoặc top dưới trong nhóm. 

Thí sinh có thể đăng ký vào trường trong nhóm đồng thời đăng ký thêm 1 trường ngoài nhóm. Tuy nhiên, thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Bộ GD&ĐT cho phép các trường được xét tuyển theo nhóm, tránh thí sinh ảo. (Ảnh: tuoitre.vn)

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, tuyển sinh theo nhóm là giải pháp có lợi cho cả thí sinh và nhà trường. Khi đăng ký xét tuyển vào nhóm trường, thí sinh có thể đăng ký một ngành ở nhiều trường khác nhau.

Mặt khác khi xét tuyển theo nhóm thì các trường sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu chung của thí sinh đã đăng ký vào nhóm để xét tuyển. Những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không còn xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. 

Do đó mức độ ảo sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ bị ảo đối với những thí sinh vừa đăng ký theo nhóm, vừa đăng ký vào các trường ngoài nhóm. Khi số lượng thí sinh ảo thấp thì thí sinh bớt nguy cơ bị trượt oan do những thí sinh trúng tuyển ảo chiếm chỗ.

Nguyên tắc xét tuyển theo nhóm trường:  

- Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong phiếu đăng kí xét tuyển. Mỗi nguyện vọng đăng ký sẽ bao gồm các thông tin sau:

<Mã trường> - <Mã nhóm ngành>- ã>ã>

- Xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành, chuyên ngành đào tạo của một trường được ấn định một mã nhóm ngành để xét tuyển (gọi tắt là mã xét tuyển), có cùng tổ hợp môn xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển.

- Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên phiếu đăng kí xét tuyển): Nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

- Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển có thể khác nhau. Điểm chênh lệch do các trường quy định cho mỗi nhóm ngành.

Thùy Linh