Yêu cầu 63 tỉnh rà soát, đánh giá lại khâu coi thi, chấm thi

21/07/2018 18:14 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi trưởng ban chỉ đạo thi quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu, ngay sau khi công bố kết quả kỳ thi quốc gia 2018, Bộ đã tổ chức phân tích dữ liệu kết quả thi.

Trên cơ sở phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương và tiếp nhận thông tin phản ánh trong dư luận xã hội, Bộ chủ động chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định bài thi theo quy chế thi quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 63 tỉnh rà soát, đánh giá lại khâu coi thi, chấm thi (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan, kiên quyết nói không với tiêu cực, gian lận trong tổ chức thi và tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng ban chỉ đạo thi quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau: 

Thứ nhất, nghiêm túc rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm, kịp thời báo cáo Bộ và căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của quy chế và pháp luật. 

Thứ hai, triển khai công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức kỳ thi, đảm bảo đúng quy định của quy chế và quyền lợi chính đáng của thí sinh. 

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai công tác chấm thẩm định theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thứ tư, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi quốc gia 2018 trên tinh thần trung thực, nghiêm túc, báo cáo Bộ; đồng thời phổ biến, quán triệt, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ thi tiếp theo. 

Thứ năm, chỉ đạo, quán triệt công tác truyền thông đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không để lợi dụng những sai phạm trong kỳ thi làm ảnh hưởng tới trật tự xã hội, làm tổn thương đến đội ngũ nhà giáo cũng như gây tâm lý hoang mang trong học sinh, phụ huynh và xã hội. 

Bộ trưởng đề nghị Trưởng ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/8/2018. 


Thùy Linh