Về hệ thống giáo dục mở

Về hệ thống giáo dục mở
(GDVN) - Hệ thống mở không có mục đích tự thân. Mục đích của hệ thống này là để tạo ra chất lượng và tăng động lực của giáo dục.

Đang diễn ra hội thảo về giáo dục mở

Đang diễn ra hội thảo về giáo dục mở
(GDVN) - Hôm nay (16/5), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế".