Hà Nội quan tâm, rèn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

15/01/2023 06:36
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh.

Ngày 13/1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch này áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc triển khai kế hoạch nhằm giúp học sinh ở từng độ tuổi có kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, với trẻ mầm non là nhận biết và biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy, nổ; nhận biết các tín hiệu, phương tiện báo động cháy và có hành động phù hợp khi nghe các tín hiệu báo động cháy.

Học sinh tiểu học biết kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, nguy cơ gây tai nạn, nhận biết các tín hiệu báo động cháy và có kỹ năng báo động khi xảy ra cháy; sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình...

Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Nguồn: Báo Hà Nội mới

Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Nguồn: Báo Hà Nội mới

Còn học sinh trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nắm vững một số biện pháp, nguyên tắc để kiểm soát an toàn khi chữa cháy, biết được một số kỹ năng thoát nạn từ các phương tiện giao thông, trong thang máy, thang cuốn khi có các sự cố...

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để triển khai kế hoạch.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan thường trực, giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, đoàn thể triển khai kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục có trách nhiệm phối hợp với công an thành phố triển khai bộ tài liệu tập huấn cho giáo viên, học sinh các bậc học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí đủ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng và có đủ trang thiết bị giảng dạy, thực hành về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; giáo viên đủ sức khỏe và trình độ, kỹ năng...

Trần Lý