Hà Nội tăng cường quản lý giáo dục, đặc biệt với cơ sở mầm non ngoài công lập

07/03/2023 09:01
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hà Nội đề nghị tăng cường triển khai công tác quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập.

Ngày 6/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường triển khai công tác quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc quản lý cấp phép và kiểm tra sau cấp phép đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, lớp cho con em; phát huy vai trò của nhân dân, tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc phát hiện kịp thời các cơ sở hoạt động trái quy định.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, chủ cơ sở về các văn bản quy định trong lĩnh vực giáo dục mầm non; nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm đối với trẻ.

Các địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý chỉ đạo về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở các cơ sở đã thực hiện tốt; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động có chất lượng; hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư thành lập trường mầm non ngoài công lập.

Đồng thời, các địa phương cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; ưu tiên quỹ đất xây dựng trường mầm non, đặc biệt quan tâm đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị phát triển và thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ em tuổi nhà trẻ đi học.

Anh Trang