Hai sinh viên Quảng Ninh nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng"

25/12/2021 07:43
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh có 2 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2021.

Ngày 23/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành Quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021 và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021.

Năm nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm nay được trao cho 291 sinh viên xuất sắc hội đủ 5 tiêu chuẩn: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” được trao cho 60 tập thể xuất sắc trong việc triển khai và tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Cùng với đó, giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021 được trao tặng cho 109 sinh viên tiêu biểu, là cán bộ Hội, Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập.

Hội tụ đủ 5 tiêu chuẩn, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp Kế toán tổng hợp K11, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) vinh dự được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Sinh viên Đinh Đình Việt (lớp Kỹ thuật điện K11, Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) cũng vinh dự được nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2021.

Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đinh Đình Việt đều là những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện (Ảnh: BQN)

Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đinh Đình Việt đều là những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện (Ảnh: BQN)

Được biết, Hồng Nhung hiện là Ủy viên Ban chi hội Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Tuyên truyền và lớp phó học tập của lớp Kế toán Tổng hợp K11.

Còn Đình Việt hiện là Ủy viên Ban chi hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ trường và lớp trưởng lớp Kỹ thuật điện K11.

Trong 3 năm học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Hồng Nhung và Đình Việt đều có thành tích học tập xếp loại Giỏi và kết quả rèn luyện xếp loại Xuất sắc.

Các em cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện hằng năm như: Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện, Chiến dịch mùa hè xanh, cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam năm 2019…

Ghi nhận sự nỗ lực học tập và rèn luyện, Hồng Nhung và Đình Việt đều đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen ghi nhận thành tích của nhà trường và các cấp Đoàn, Hội.

Điển hình như: Bằng khen “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Quảng Ninh”, Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” của Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh, giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh….

PHẠM LINH