Coleen không tổ chức tiệc ở Manchester mà sang tận Liverpool…

Bởi ở đây cô có những người bạn thân thiết


Coleen cùng đám bạn được vào hẳn một cửa dành riêng cho VIP


Có lẽ khi vợ đi chơi thì Rooney sẽ phải ở nhà trông coi bé Kai
Vespa
Đang tải tin...