Guardiola khạc lửa đốt cháy mặt Ronaldo

25/10/2011 13:42 Dương Trần
(GDVN) - Nếu nhìn những bức biếm họa dưới đây, hẳn Ronaldo và Mourinho sẽ rất bức xúc.
Dương Trần