Người tình Ronaldo trút xiêm y, dắt báo rong chơi bên bờ biển

15/02/2012 14:44 Anh Thy
(GDVN) - Năm thứ hai liên tiếp xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated Swimsuit 2012, siêu mẫu Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo “ngầu” hơn với hình ảnh dạo chơi bên bờ biển bên cạnh một chú báo ngoan ngoãn.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Irina Shayk, người tình của Cristiano Ronaldo dắt báo rong chơi bên bờ biển.
Anh Thy