Những bông hồng rạng ngời bên đường đua MotoGP (Phần 3)

02/02/2012 06:36 Bích Bùi
(GDVN) - Những người đẹp này phải trải qua một cuộc tuyển chọn rất gắt gao để được trở thành một paddock girl (hiểu nôm na là một hoạt náo viên) bên đường đua tốc độ MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha. Hãy chiêm ngưỡng nhan sắc và vẻ gợi cảm của các cô gái này.
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Những bông hồng rạng người bên đường đua MotoGP Aragón, Đông Bắc Tây Ban Nha
Bích Bùi