Sao Arsenal kéo nhau đi học võ thuật Trung Hoa

26/07/2012 14:06 Mỹ Trinh
(GDVN) - Nhân chuyến du đấu của Arsenal đến Bắc Kinh, Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain đã tranh thủ đi học võ thuật Trung Quốc.
Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain tỏ rất hứng thú với võ thuật Trung Quốc và đã tìm một vị sư phụ để dạy cho mình vài đường quyền cơ bản...
Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain tỏ rất hứng thú với võ thuật Trung Quốc và đã tìm một vị sư phụ để dạy cho mình vài đường quyền cơ bản...
Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain tỏ rất hứng thú với võ thuật Trung Quốc và đã tìm một vị sư phụ để dạy cho mình vài đường quyền cơ bản...
Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain tỏ rất hứng thú với võ thuật Trung Quốc và đã tìm một vị sư phụ để dạy cho mình vài đường quyền cơ bản...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Cả 2 rất chăm chú tập luyện...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Trước đó, trung vệ Vermaelen cũng đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn quảng bá tour du đấu của Arsenal ở quốc gia đông dân nhất thế giới này...
Mỹ Trinh