Hiệp hội thông báo về Hội thảo "Nguồn lực đầu tư cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ"

03/03/2023 06:23
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trường ĐH Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Nguồn lực đầu tư cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ”.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”.

Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/05/2023 bằng hình thức trực tiếp tại Trường Đại học Cần Thơ, (trong khung giờ từ 07h45 – 17h00).

Hội thảo khoa học: “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới” được tổ chức tại Đại học Huế vào tháng 10/2022. Ảnh: Ngân Chi

Hội thảo khoa học: “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới” được tổ chức tại Đại học Huế vào tháng 10/2022. Ảnh: Ngân Chi

Nội dung các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi vào việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Đầu tư cho giáo dục đại học là đầu tư phát triển: Vai trò của Nhà nước về nguồn lực cho giáo dục đại học;

- Nguồn lực con người cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực ý tưởng cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực công nghệ cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Quyền tự chủ đại học và Nghị định 60 về cơ chế tài chính của đơn vị sự công lập;

- Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập trong thị trường dịch vụ giáo dục đại học;

- Triển khai mô hình PPP trong giáo dục đại học: Cơ hội, thách thức và rào cản;

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học;

- Các vấn đề liên quan

Các đại biểu tham dự Hội thảo gồm:

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng;

- Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện;

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

- Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

Các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự hội thảo trước ngày 05/5/2023 tại đường link sau: https://forms.gle/a8C61pa7DaU7R16Q8.

Các bài báo cáo hội thảo gửi về Email: hiephoidhcdvn@gmail.com, hạn cuối vào ngày 02/4/2023.

Báo cáo tối đa 12 trang A4; font Times New Roman (unicode), cỡ chữ 14, lề trên 3.7cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm; giãn dòng 1.15; Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15 và dịch ra tiếng Anh; Dưới tiêu đề ghi rõ thông tin tác giả: Học hàm, học vị - Họ tên – Đơn vị công tác – Địa chỉ liên hệ - Email – Số di động; Kỷ yếu hội thảo được in thành sách và có chỉ số ISBN.

Yêu cầu bài báo cáo có đầy đủ các nội dung: Phần tóm tắt (Abstract): bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 6 dòng; Phần từ khoá (Keywords): sử dụng 3-6 từ khoá; Nội dung báo cáo cần đánh số thứ tự các phần mở đầu, nội dung, kết luận, các mục và tiểu mục; Các từ tiếng nước ngoài để nguyên dạng, không phiên âm sang tiếng Việt; Danh mục Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

Để Hội thảo đạt kết quả mong muốn, Hiệp hội đề nghị các đơn vị gửi thông tin về hội thảo này đến tất cả thành viên trong trường để đăng ký tham dự.

Phạm Minh