Hòa Bình đẩy mạnh thu học phí bằng hình thức trực tuyến, không dùng tiền mặt

29/09/2022 06:54
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình sẽ đẩy mạnh hình thức thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt.

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Thống kê giáo dục năm 2022-2023.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình, ngành sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong ứng dụng công nghệ thông tin như tiếp tục duy trì, triển khai hình thức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tiếp nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học và đổi mới phương pháp dạy - học.

Ảnh minh họa: nguồn Tạp chí Cộng sản

Ảnh minh họa: nguồn Tạp chí Cộng sản

"Tổ chức hình thức dạy học trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy – học ngay cả trong điều kiện học sinh đến lớp bình thường", Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin.

Bên cạnh đó là tăng cường tổ chức đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến; từng bước tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá trên máy tính đảm bảo khách quan, công bằng và có độ tin cậy.

Đối với việc thu phí và các khoản thu khác, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh thanh toán trực tiếp không dùng tiền mặt.

"Đẩy mạnh hình thức thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt; kết nối phần mềm quản lý tài chính của cơ sở giáo dục với các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt", Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục khác

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình sẽ đẩy mạnh triển khai Dự án tăng cường kỹ năng số cho giáo viên và học sinh tỉnh Hòa Bình gồm dạy học tích hợp khoa học máy tính vào chương trình tin học hiện hành; cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Dariu và các nhà tài trợ tổ chức; triển khai có hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ lập trình, câu lạc bộ STEM; triển khai có hiệu quả việc dạy trẻ mầm non làm quen với khoa học máy tính và lập trình.

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục như dịch vụ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mức độ 3; dịch vụ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mức độ 4; dịch vụ trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ công nhận văn bằng, chứng chỉ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Để thực hiện những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục sẽ tổ chức triển khai tập huấn giáo viên bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo 100% giáo viên được cấp tài khoản sử dụng để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình yêu cầu các sở giáo dục xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể triển khai trong từng năm học; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ công nghệ thông tin...

Mạnh Đoàn