Chỉ cần 5 điểm là đạt học sinh giỏi ​

Chỉ cần 5 điểm là đạt học sinh giỏi  ​
(GDVN) - Môn Toán chỉ cần 11,5 điểm (thang điểm 20) là đạt giải nhất, 5 điểm là thí sinh đạt giải khuyến khích. Có nhiều môn thí sinh đi thi học sinh giỏi mà bị điểm 0.