Không mau góp ý, giáo viên mầm non vẫn 60 tuổi mới được nghỉ hưu

05/09/2020 06:18
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tuy nghề giáo có thể không phải gọi là nặng nhọc, độc hại nhưng với tính chất đặc thù nghề nghiệp giáo viên lớn tuổi giảng dạy sẽ không còn hiệu quả.

Hiện nay, trong điều kiện làm việc bình thường, lao động nam sẽ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động được về hưu sớm hưởng chế độ theo Bộ luật Lao động 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm việc.

Không mau góp ý, giáo viên mầm non vẫn 60 tuổi mới được nghỉ hưu ảnh 1

Ảnh chụp màn hình phóng sự của VTV.vn về một cô giáo mầm non sau 37 năm công tác nhận lương hưu 1,3 triệu đồng.

Bộ luật Lao động có hiệu lực 01/01/2021 trong đó có quy định về độ tuổi nghỉ hưu bắt đầu tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi.

Bên cạnh đó Luật cũng quy định quy định người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu sớm nhưng không quá 05 năm so với người lao động làm việc ở điều kiện bình thường theo Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Về danh mục ngành nghề độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ban hành kèm theo đó là danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại V, VI). (1)

Tra trong bảng danh mục ngành nghề độc hại, nguy hiểm chúng ta không thấy bất cứ công việc nào của giáo viên trong các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, có nghĩa là tất cả giáo viên từ mầm non đến phổ thông muốn nghỉ hưu đúng tuổi phải công tác đủ 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi với nữ theo lộ trình ở bảng trích dẫn bên dưới.

Trong khoảng 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chỉ có đối tượng là giáo viên dạy thể dục, thể thao tại các khoa, trường chuyên thể dục, thể thao. Những người này sẽ được quyền nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.

Đã có rất nhiều ý kiến của giáo viên cả nước về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên, giáo viên nghỉ hưu theo đúng quy định của Luật sẽ là một rào cản rất lớn đối với sự phát triển của giáo dục, đối với sự phát triển của các học sinh nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập hay đáng ở gần với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lộ trình nghỉ hưu giáo viên từ 01/01/2021

Không mau góp ý, giáo viên mầm non vẫn 60 tuổi mới được nghỉ hưu ảnh 2

Tiếp tục kiến nghị giáo viên được phép nghỉ hưu sớm

Tuy nghề giáo có thể không phải gọi là nặng nhọc, độc hại nhưng với tính chất đặc thù nghề nghiệp giáo viên lớn tuổi giảng dạy sẽ không còn hiệu quả, việc học tập nâng cao trình độ sẽ hạn chế, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin áp dụng vào giảng dạy cũng không hiệu quả.

Bên cạnh đó, sức khỏe giáo viên lớn tuổi không đáp ứng yêu cầu công việc, giáo viên không chỉ vào lớp ngồi rồi giảng bài mà còn phải vừa dạy, vừa thực hành, tham gia phong trào, công tác chủ nhiệm, quản lý học sinh, xử lý học sinh vi phạm, giúp học sinh học tập, tiến bộ,… nên giáo viên lớn tuổi sẽ không thể giảng dạy, giáo dục hiệu quả.

Giáo viên đến 60 tuổi trở lên nếu đến lớp giảng dạy chỉ có vô giữ lớp hết giờ rồi ra về. Nhất là giáo viên mầm non không thể quản lý, dạy học sinh các hoạt động phong trào múa hát, vui chơi, giải trí,…


Từ 2021, giáo viên nghỉ hưu trước tuổi chịu nhiều thiệt thòi

Giáo viên là ngành đặc thù, không nên tăng tuổi nghỉ hưu cho giáo viên ít nhất là giáo viên mầm non.

Tôi tiếp tục kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các cấp lãnh đạo cho phép giáo viên từ mầm non đến phổ thông là đối tượng được nghỉ hưu sớm 5 năm, nếu giáo viên nào có đủ sức khỏe để giảng dạy, nhận lương cao thì tiếp tục công tác, sau này nhận lương hưu cao hơn, giáo viên nào không đáp ứng thì sẽ được nghỉ hưu sớm (không bị trừ phần trăm tỷ lệ hưởng lương hưu).

Hoặc trong giai đoạn hiện nay, có thể cho giáo viên mầm non, giáo viên thể dục (nhất là nữ), giáo viên âm nhạc, giáo viên ngoại ngữ được nghỉ hưu trước tuổi.

Tình hình hiện nay, tuyển sinh giáo viên mới gặp một số khó khăn nhất định tuy nhiên nếu trong các năm tới mà giáo viên nam nghỉ hưu 62 tuổi, nữ 60 tuổi thì trong các cơ sở giáo dục sẽ đa số giáo viên lớn tuổi, sẽ rất khó để phát triển, tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trên thế giới.

Một lần nữa tha thiết mong các cấp, các ngành nghiên cứu tạo điều kiện cho giáo viên là đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi để thúc đẩy giáo dục phát triển.

Quý thầy cô xem Dự thảo danh mục ngành nghề độc hại nguy hiểm tại địa chỉ:

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=displayreply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3419

BÙI NAM