Không thi quốc gia sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông

27/04/2020 06:50
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu.

Theo Khoản 3, Điều 34, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định rõ: 

Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Học sinh 12 trượt tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (Ảnh: giaoduc.net.vn)
Học sinh 12 trượt tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Như vậy có nghĩa là nếu năm nay thí sinh không dự thi hoặc thi tốt nghiệp trung học phổ thông trượt thì vẫn được nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, khi nào thí sinh có nhu cầu, điều kiện muốn đi học đại học thì bắt buộc phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông để có bằng.

Thùy Linh