Đào tạo nhân lực đón đầu xu thế chuyển đổi số trong giáo dục

10/03/2021 06:20
Lê Huyền- Hải Yến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Giáo dục là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đang đào tạo ngành Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục.

Học Quản trị Công Nghệ Giáo Dục giúp gì cho giáo dục nước nhà?

Mục đích đào tạo ngành Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (các cấp).

Trường Đại học Giáo dục là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đang đào tạo ngành Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục. Ảnh minh họa: UEA Media

Trường Đại học Giáo dục là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đang đào tạo ngành Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục. Ảnh minh họa: UEA Media

Người học sau tốt nghiệp có khả năng nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giáo dục, công nghệ, ứng dụng các hiểu biết và kỹ năng thực hành để nghiên cứu triển khai, phát triển và quản trị các công nghệ mới trong giáo dục, tích hợp hệ thống thông minh để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học hiệu quả trong các môi trường giáo dục mới (hiện thực ảo - VR, thực tế tăng cường - AR, thực tế hỗn hợp - MR, E-learning và Blended learning, trí tuệ nhân tạo).

Với phạm vi rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, các chuyên gia công nghệ giáo dục có thể dễ dàng đảm nhiệm những công việc quan trọng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, tập đoàn giáo dục, công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thiết bị trường học, các trường đại học và viện nghiên cứu với 2 nhóm lĩnh vực chính sau:

Nhóm 1. Ứng dụng, chuyển giao, quản lí, cung ứng dịch vụ (khởi nghiệp, kinh doanh): thiết kế, phát triển hệ thống giáo dục thông minh, các ứng dụng mới trên nền tảng web và thiết bị di động số;

Nhóm 2. Nghiên cứu, giảng dạy, quản lí: tham gia nghiên cứu thiết kế, phát triển và quản trị công nghệ giáo dục, dạy học .

Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đang đào tạo ngành Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục.

Trường Đại học Giáo dục trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học đa ngành, đa lĩnh vực; quá trình triển khai đào tạo chuyên môn có sự tham gia trực tiếp của 3 đơn vị: Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Công nghệ, Viện Công nghệ Thông tin.

Hiện nay, nhà trường đã xây dựng được mạng lưới các trường thực hành với thời gian thực hành là 50% (50% thời gian đào tạo lý thuyết) trên tổng thời gian đào tạo.

Sinh viên học tập tại Trường Đại học Giáo dục sẽ được thực hành trên các thiết bị hiện đại. Ảnh: UEA Media

Sinh viên học tập tại Trường Đại học Giáo dục sẽ được thực hành trên các thiết bị hiện đại. Ảnh: UEA Media

Cử nhân Quản trị công nghệ Giáo dục được học những gì?

Chương trình cấp bằng Cử nhân Quản trị Công nghệ Giáo dục với các khối kiến thức:

(1) Khối kiến thức chung với 16 tín chỉ, bao gồm các học phần: Triết học Mac-Lenin, Kinh tế chính trị Mac-Lenin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngoại ngữ B1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh.

(2) Khối kiến thức theo lĩnh vực với 22 tín chỉ, bao gồm các học phần: Nhập môn Công nghệ giáo dục, Ứng dụng ICT trong giáo dục, Nhập môn Khoa học giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục, Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục, Nhập môn thống kê ứng dụng trong giáo dục, Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục, Tâm lí học giáo dục.

(3) Khối kiến thức theo khối ngành với 23 tín chỉ bao gồm các học phần: Nhập môn quản trị công nghệ giáo dục, Đại cương về quản trị trường học, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, Toán học rời rạc, Kiến trúc và mạng máy tính, Kĩ thuật điện - điện tử số, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

(4) Khối kiến thức theo nhóm ngành với 18 tín chỉ, bao gồm các học phần: Phát triển ứng dụng Web, Apps trong giáo dục; Dự án phát triển Web, Apps trong giáo dục; Thiết kế trò chơi trong giáo dục; Dự án phát triển trò chơi trong giáo dục; Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; Lập trình hướng đối tượng.

(5) Khối kiến thức ngành và bổ trợ với 39 tín chỉ. Trong đó có 2 hướng ngành được đề xuất:

Hướng ngành Quản trị hệ thống thông tin trong giáo dục và đào tạo trực tuyến, ứng dụng các công nghệ mới trong nhà trường. Với 24 tín chỉ bắt buộc, bao gồm các học phần: Đảm bảo chất lượng trong giáo dục, Công nghệ đánh giá trong lớp học, Quản trị thông tin trong trường học, Nhập môn thiết kế điều tra khảo sát, Giáo dục so sánh, Phát triển chương trình đào tạo số, Quản trị hệ thống E-learning, Hệ thống thông tin trong quản trị nhà trường; Và 15/37 tín chỉ tự chọn bao gồm các học phần: Phương pháp dạy học trong môi trường học tập trực tuyến, Tư vấn tâm lí học đường, Tư vấn hướng nghiệp, Xã hội học giáo dục, Quản trị kinh doanh và khởi nghiệp, Đánh giá diện rộng, Xây dựng văn hóa nhà trường, Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, Quản lý hành chính và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, Quản trị thương hiệu và Marketing của nhà trường, Quản lý cơ sở vật chất trong nhà trường, Giám sát hoạt động dạy học trong nhà trường.

Hướng ngành Thiết kế, phát triển và quản trị công nghệ giáo dục thông minh. Với 24 tín chỉ bắt buộc, bao gồm các học phần: Đa phương tiện trong giáo dục; Phát triển học liệu số; Thiết kế và phát triển hệ thống giáo dục thông minh (E-learning, MOOCs); Ứng dụng và phát triển công nghệ thông minh (VR, AR, MR) trong giáo dục; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; Thiết kế ứng dụng và phát triển công nghệ trong quản trị nhà trường; Thực hành Studio đa phương tiện; Quản lí dự án phần mềm. Và 15/18 tín chỉ với các học phần tự chọn: An toàn và an ninh mạng; Lập trình mạng; Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống; Môi trường dạy học số; Kiến trúc hướng dịch vụ; Đồ họa máy tính.

Trường đang có 1 phòng Studio để hỗ trợ giảng viên, sinh viên thực hiện các project, các bài giảng được đầu tư chuyên nghiệp. Ảnh: UEA MediaTrường đang có 1 phòng Studio để hỗ trợ giảng viên, sinh viên thực hiện các project, các bài giảng được đầu tư chuyên nghiệp. Ảnh: UEA Media

Vị trí việc làm có thể đảm nhận của Cử nhân Quản trị công nghệ giáo dục

Chuyên viên/nhân viên quản trị hệ thống công nghệ trong giáo dục tại các cơ quan quản lí giáo dục, cơ sở giáo dục, các bậc/cấp học;

Quản trị viên hệ thống giáo dục (hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị trong nhà trường), đào tạo trực tuyến;

Nghiên cứu viên thiết kế, phát triển nội dung, học liệu số (web, video, truyền thông đa phương tiện trong giáo dục…) tại các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong giáo dục;

Chuyên viên/quản trị viên ứng dụng công nghệ giáo dục trong quản lý hành chính và triển khai dạy học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo (cấp phổ thông, bậc cao đẳng, đại học, trường dạy nghề…);

Chuyên viên/quản trị viên trong các tập đoàn, cơ sở giáo dục trong nước, công ty nước ngoài hoạt động về lĩnh vực liên quan (phát triển các hệ thống học liệu điện tử, lập trình, khai thác phần mềm giáo dục, hệ thống thiết bị giáo dục thông minh…);

Nhà phát triển ứng dụng - “Apps developer”, chuyên viên phát triển ứng dụng trên thiết bị di động làm việc trong các tổ chức giáo dục… hoặc tự khởi nghiệp;

Kĩ thuật viên/quản trị viên tại các tập đoàn giáo dục, công ty kinh doanh về thiết bị trường học;

Khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Trường quay thực tế ảo phục vụ việc học tập, giảng dạy của giảng viên, sinh viên. Ảnh: UEA Media

Trường quay thực tế ảo phục vụ việc học tập, giảng dạy của giảng viên, sinh viên. Ảnh: UEA Media

Quản trị Công nghệ Giáo dục và cơ hội học tập nâng cao

Các kỹ năng được trang bị trong chương trình Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục có thể áp dụng cho nghiên cứu, học thuật. Tuy nhiên, với những đòi hỏi cao hơn từ thực tiễn, bạn có thể tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu hoặc học lên ở những bậc bọc tiếp theo.

Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục có khả năng học tập và nghiên cứu tiếp ở các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành liên quan về giáo dục: quản lí giáo dục, công nghệ giáo dục, lý luận phương pháp và công nghệ dạy học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://education.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn

Điện thoại:

Hotline tuyển sinh: 0865964905 hoặc (024) 7301 7123 – máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính)
Lê Huyền- Hải Yến