An Giang công bố điểm thi tuyển sinh 10

An Giang công bố điểm thi tuyển sinh 10
GDVN- Tính đến thời điểm này, An Giang là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã tổ chức và công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022.