Một số chính sách đặc thù đối với con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT

11/12/2022 07:30
LÃ TIẾN
GDVN- Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nghề và thu hút nguồn nhân lực đối với con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT.

Chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Vào ngày 27/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, đối tượng được áp dụng là sinh viên học hệ chính quy tại Trường Đại học Hạ Long trình độ đại học các ngành cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (gồm các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc).

Học sinh, sinh viên học hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh trình độ trung cấp, cao đẳng học các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (gồm các ngành: Cắt gọt kim loại, Hàn, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô.

Học sinh, sinh viên học hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Y học cổ truyền.

Một số chính sách đặc thù đối với con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT ảnh 1
Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nghề và thu hút nguồn nhân lực đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn trong đó có con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT (Ảnh: CTV)

Cụ thể, sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long được thưởng 15 triệu đồng nếu có điểm trúng tuyển vào ngành học từ 21,0 đến dưới 24,0 điểm.

Được thưởng 20 triệu đồng nếu có điểm trúng tuyển từ 24,0 đến dưới 27,0 điểm hoặc đạt giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải Khuyến khích kỳ thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia và được thưởng 30 triệu đồng nếu có điểm trúng tuyển từ 27,0 điểm trở lên hoặc đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải Ba kỳ thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

Mức cao nhất, sinh viên được thưởng 50 triệu đồng nếu đạt giải Nhì trở lên kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc kỳ thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

Sinh viên được xét hưởng hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 150.000 đồng/người/tháng và tiền đóng học phí hàng tháng bằng 100% mức học phí phải nộp nếu có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên.

Tổng số sinh viên được hưởng hỗ trợ không quá 20% tổng số sinh viên từng ngành thuộc lĩnh vực đào tạo và năm trúng tuyển.

Còn học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh được hỗ trợ tiền đóng học phí hàng tháng bằng 100% mức học phí phải nộp.

Được hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 150.000 đồng/người/tháng nếu có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên.

Cả học sinh, sinh viên của hai trường trên còn được thưởng bằng 1,5 triệu đồng/người/tháng nếu có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại giỏi; bằng 2,2 triệu đồng/người/tháng nếu có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại xuất sắc; được hỗ trợ tiền ăn bằng 600.000 đồng/người/tháng nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên khi được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc sau 12 tháng và có cam kết làm việc tại Quảng Ninh từ đủ 36 tháng trở lên được thưởng bằng 15 triệu đồng/người nếu tốt nghiệp loại giỏi, bằng 30 triệu đồng/người nếu tốt nghiệp loại xuất sắc.

Nếu học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên và có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên có nhu cầu ở kí túc xá được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá của nhà trường.

Trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 300.000 đồng/người/tháng.

Đặc biệt, nghị quyết còn quy định chính sách ưu đãi riêng dành cho học sinh, sinh viên thuộc các xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một số chính sách đặc thù đối với con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT ảnh 2

Nghị quyết của tỉnh còn quy định chính sách ưu đãi riêng dành cho học sinh, sinh viên thuộc các xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh minh hoạ: LT)

Cụ thể, học sinh, sinh viên thuộc Trường Đại học Hạ Long, Cao đẳng Việt – Hàn và Cao đẳng Y tế Quảng Ninh có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí hàng tháng bằng 100% mức học phí phải nộp, được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá của nhà trường và hỗ trợ tiền ăn bằng 600.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thuộc các xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, tốt nghiệp các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tốt nghiệp về làm việc sau 12 tháng và có cam kết làm việc từ đủ 36 tháng trở lên tại các xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ bằng 30 triệu đồng/người.

Hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS chọn học nghề

Trước đó vào ngày 9/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 310/2020/QĐ-HĐND về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hoá cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chọn học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Chính sách này quy định đối tượng được áp dụng là học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp hoặc cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh).

Học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục trên địa bản tỉnh, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học tiếp lên trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng kết hợp học văn hóa trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Những học sinh, sinh viên này được hỗ trợ theo thời gian thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Số tháng được hưởng hỗ trợ bằng số tháng thực tế học chương trình giáo dục nghề nghiệp nhưng không quá 20 tháng/khóa học đối với trình độ trung cấp; 30 tháng/khóa học đối với trình độ cao đẳng và học văn hóa trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Một số chính sách đặc thù đối với con em đồng bào DTTS sau tốt nghiệp THCS, THPT ảnh 3

Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi (Ảnh: LT)

Theo đó, học sinh, sinh viên học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với trình độ cao đẳng mức hỗ trợ 50% mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ trung cấp mức hỗ trợ 40% mức lương cơ sở/người/tháng.

Còn học sinh, sinh viên học tiếp lên trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng kết hợp học văn hóa trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên được hỗ trợ: 100% tiền đóng học phí học văn hóa hằng tháng phải nộp.

Các chính sách đã góp phần tích cực đối với việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó đáp ứng yêu cầu và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cho thị trường và các doanh nghiệp, đóng góp vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tỉnh cũng quan tâm đào tạo chuyển đổi nghề và nâng cao kỹ năng nghề cho lao động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

LÃ TIẾN