Muốn vào các trường đại học sư phạm, thí sinh phải đạt ít nhất là 17 điểm

16/07/2018 16:41
Linh Hương
(GDVN) - Chiều 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm xét tuyển (điểm sàn) khối ngành Sư phạm.

Theo đó, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018. 

Theo đó, mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào đại học đối với thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 17,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi. 

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào cao đẳng đối với thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 15,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào trung cấp đối với thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 13,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi. 

Linh Hương