Giải thưởng tuần 5 (23-29/4) và chủ đề tuần 6 (30/4-06/5)

30/04/2012 15:13 BBT chuyên mục Nếu tôi là...
(GDVN) - GIẢI THƯỞNG TUẦN 5 (23-29/4): Tăng giá xăng

Giải bài viết do chuyên mục bình chọn (500.000đ): Tác giả Tống Kim Oanh với bài Xăng tăng giá: "Doanh nghiệp đừng có dọa Nhà nước!"

Giải bài viết được đọc nhiều nhất (học bổng tiếng Anh trị giá 2.000.000đ): Tác giả Lan Anh với bài Xăng: “Nhạc trưởng” của bản nhạc mang tên “Giá”

Các bài được đăng: vé xem phim

CHỦ ĐỀ TUẦN 6 (30/4-06/5): Bạo lực học đường

Mời độc giả gửi bài về địa chỉ cunglambao@giaoduc.net.vn

BBT chuyên mục Nếu tôi là...